EVERLEGAL успішно захистила інтереси Louis Dreyfus Company Ukraine у складному спорі з постачальником

Команда EVERLEGAL успішно захистила інтереси Louis Dreyfus Company Ukraine у складному спорі з постачальником 

У січні 2023 року команда EVERLEGAL, представляючи Louis Dreyfus Company Ukraine, дочірню компанію світового закупника і переробника сільськогосподарської продукції, перемогла у спорі щодо стягнення з її постачальника, виробника сільськогосподарської продукції, штрафу за невиконання договору поставки сільськогосподарської продукції у розмірі 30 % від вартості непоставленого товару.

Складність цієї справи полягала у тому, що постачальник посилався на відсутність підстав для його притягнення до відповідальності за невиконання договору поставки, надавши суду складені його працівниками документи щодо нібито пошкодження вирощеного ним врожаю сільськогосподарської продукції внаслідок несприятливих погодних умов, що мали місце після укладення договору поставки, та заявив до клієнта зустрічний позов про розірвання договору у зв'язку із істотною зміною обставин.

У межах цієї справи суди усіх інстанцій підтримали розроблену командою EVERLEGAL правову позицію щодо відсутності підстав для звільнення постачальника від сплати штрафу або зменшення його розміру і розірвання договору поставки, встановивши, що: 
 
  • суб'єкт господарювання несе відповідальність незалежно від вини і звільняється від неї лише, коли доведе, що невиконання зобов'язання пов'язано з дією обставин непереборної сили, на підтвердження яких за законом має бути отриманий сертифікат Торгово-промислової палати України та уповноважених нею регіональної торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили). Однак, постачальник повинен довести, що невиконання зобов'язання було викликано непередбаченими обставинами; 
  • надані постачальником документи щодо пошкодження його врожаю сільськогосподарської продукції складені ним одноособово та мають інформаційний характер, що ставить під сумнів їх достовірність;
  • з умов договору поставки слідує, що сільськогосподарська продукція, яка мала бути поставлена, не обов'язково мала бути вирощена самим постачальником, а могла бути придбана ним в інших сільськогосподарських виробників для виконання своїх зобов'язань за договором, чого постачальник, у свою чергу, не зробив. Вказані обставини свідчать про наявність у постачальника можливості виконати договір не за рахунок вирощеного ним врожаю і, відповідно, відсутність обставин непереробної сили для виконання договору поставки та підстав для звільнення постачальника від відповідальності за невиконання договору; 
  • у разі подання стороною клопотання про зменшення судом розміру штрафних санкцій, які підлягають стягненню з неї, саме на неї покладається обов'язок довести наявність виняткових обставин, з якими закон пов'язує можливість їх зменшення, проте постачальник не довів належними доказами наявність таких обставин;
  • заявляючи вимогу про розірвання договору поставки у зв'язку з істотною зміною, постачальник не довів наявність одночасно чотирьох умов для розірвання судом договору, визначених у ч. 2 ст. 652 Цивільного кодексу України. Водночас, про відсутність цих умов свідчить те, що сторони договору поставки сільськогосподарської продукції при його укладенні не могли не виходити з того, що несприятливі погодні умови не можуть настати після укладення договору, адже це є звичайним ризиком у діяльності виробника сільськогосподарської продукції, який покладається на нього;
  • Торгово-промислова палата України та регіональні торгово-промислові палати не мають повноважень засвідчувати настання істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, а тому їхні висновки з цього питання не можуть братися до уваги судом у разі виникнення спору щодо зміни або розірвання договору на цій підставі.
 
Над проєктом працювала команда практики аграрного та земельного права EVERLEGAL на чолі з її керівником, радником Світланою Тетерею.
  • Дізнайтесь детальніше про досвід EVERLEGAL в аграній сфері за посиланням
  • Звернутись із питанням чи запитом до нашої агро команди ви можете напошту: teteria@everlegal.ua 
 
 

EVERLEGAL - PARTNER OF THE FUTURE

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us