Одруження в умовах воєнного стану. Непереможна нація: будуємо серед розрухи

Публікації
17.03.2022 9762

Цифри, які говорять самі за себе. 

Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України, станом на 15.03.2022 від початку війни в Україні було зареєстровано 10 683 шлюби та народження 10 767 немовлят (дівчат більше – хороша прикмета, тому очікуємо швидкого завершення війни і отримання нашої перемоги).

І. Особливий порядок реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану, встановлений для певної категорії осіб.

Військова агресія Російської Федерації проти України стала підставою для введення воєнного стану в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб на підставі указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 - https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397, та продовження воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року ще на 30 діб на підставі Закону України "Про затвердження Указу Президента України  № 133/2022 від 14.03.2022".

Враховуючи особливі умови, в яких перебуває зараз Україна та її громадяни, законодавець вирішив спростити процедуру укладення шлюбу для певної категорії осіб, у зв'язку з чим Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 213 від 07.03.2022 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану" ( https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-reyestraciyi-shlyubu-v-umovah-voyennogo-stanu-213. Вказана постанова діє до дня припинення чи скасування воєнного стану.

Зупинимось на основних нововведеннях, визначених постановою Кабінету Міністрів України № 213 від 07.03.2022.

 

1.  Реєстрація шлюбу без особистої присутності нареченого (нареченої).

 

  1) Для кого передбачена така можливість?

В період воєнного стану реєстрація шлюбу може проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного стану (далі також – "ДРАЦС") без особистої присутності нареченого (нареченої), якщо він (вона) є:

  • військовослужбовцем Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії, іншого утвореного відповідно до законів України військового формування (далі – "військовослужбовець");
  • поліцейським, особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби;
  • особою начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки;
  • працівником закладу охорони здоров'я.

 

  2) Кому необхідно подавати таку заяву?

Заява про державну реєстрацію шлюбу, що одночасно є підтвердженням факту надання ним згоди на шлюб, подається безпосередньому командиру (керівнику), яким засвідчується справжність підпису на відповідній заяві та забезпечується її передача до відділу ДРАЦС, до якого подано особисто нареченим (нареченою) заяву про державну реєстрацію шлюбу.

 

   3) Що саме необхідно вказати у заяві?

Заява має містити відомості про особу, яка її подає, а також відомості про особу, з якою він (вона) бажає зареєструвати шлюб:

  • ПІБ (по батькові - вказується за наявності), 
  • дата народження, 
  • громадянство, 
  • відомості про обране прізвище після шлюбу.

Факт реєстрації такого шлюбу також може засвідчуватися актом про укладення шлюбу (далі – "Акт"), який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця, поліцейського, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби або особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро чи Бюро економічної безпеки, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування).

 

4) Який порядок засвідчення факту реєстрації шлюбу? 

¬    Якщо один із наречених є військовослужбовцем, поліцейським, особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби або особою начальницького складу Національного антикорупційного бюро чи Бюро економічної безпеки – 

факт реєстрації шлюбу може засвідчуватися актом про укладення шлюбу (далі – "акт"), який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця, поліцейського, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби або особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро чи Бюро економічної безпеки, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування).

Акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими.

Акт має містити відомості про дату та місце його складення, ПІБ (по батькові - вказується за наявності), дату народження обох наречених, їх громадянство, а у разі обрання прізвища одного із них або приєднання до свого прізвища прізвища іншого — також відомості про обране прізвище.

Акт надсилається командиром (керівником), яким його було складено, до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану для складення актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі — "Реєстр");

 

¬    Засвідчення факту реєстрації шлюбу, якщо один чи обоє наречених перебувають чи працюють у закладі охорони здоров'я.  

Якщо один чи обоє наречених перебувають чи працюють у закладі охорони здоров'я, то факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом, який складається керівником такого закладу охорони здоров’я, та скріплюється печаткою (за наявності) цього закладу.

Акт може складатися в присутності обох чи одного з наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із них, хто відсутній, за участю двох свідків.

Акт має містити відомості про дату та місце його складення, ПІБ (по батькові – вказується за наявності), дату народження обох наречених, їх громадянство, а у разі обрання прізвища одного із них або приєднання до свого прізвища прізвища іншого – відомості про обране прізвище, а також відомості про прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження двох свідків із проставленням останніми власних підписів.

Акт надсилається керівником закладу охорони здоров’я, яким було його складено, до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану для складення актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Реєстру.

 

  5) Куди необхідно надсилати заяви про реєстрацію шлюбу та акти, складені за фактом посвідчення реєстрації шлюбу?

Заяви осіб, про яких зазначалося вище, про реєстрацію шлюбу можуть надсилатися як безпосередньо до відділу ДРАЦС, до якого подано заяву про державну реєстрацію шлюбу нареченим (нареченою), так і до іншого відділу ДРАЦС чи територіального органу Міністерства юстиції України, які провадять діяльність під час воєнного стану.

Акти, складені за наслідками посвідчення факту реєстрації шлюбу, можуть надсилатися безпосередньо до відділу ДРАЦС або до територіального органу Міністерства юстиції України, які провадять діяльність під час воєнного стану.

На відділи ДРАЦС і територіальні органи Міністерства юстиції України, до яких надсилаються заяви про державну реєстрацію шлюбу чи акти, покладено обов'язок забезпечити пересилання таких документів до відповідних відділів ДРАЦС за допомогою електронних засобів телекомунікації. Оригінали заяв про державну реєстрацію шлюбу чи актів невідкладно передаються до відповідних відділів ДРАЦС.

 

  6) Які строки складення актового запису про шлюб?

Актовий запис про шлюб складається відділом ДРАЦС в день отримання заяви про державну реєстрацію шлюбу від осіб, на яких поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України № 213 від 07.03.2022.

 

  7) Як отримати свідоцтво про реєстрацію шлюбу?

Для отримання свідоцтва про реєстрацію шлюбу на підставі складеного актового запису про шлюб подружжю або одному з них необхідно звернутися до відділу ДРАЦС, яким зареєстровано шлюб. 

Свідоцтво підлягає видачі у день звернення до відповідного відділу ДРАЦС.

Якщо звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано шлюб, неможливе, відповідне свідоцтво видається в іншому відділі ДРАЦС у разі внесення відомостей про такий шлюб до Реєстру та за наявності доступу до нього.

 

   8) Чи вважаються дійсними акти про реєстрацію шлюбу, складені з 24.02.2022 до 07.03.2022 (тобто до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України № 213 від 07.03.2022)?

Акти, які складені з 24 лютого 2022 року до набрання чинності вказаною постановою вважаються дійсними для проведення державної реєстрації шлюбу у визначеному цією постановою порядку за умови, що вони містять такі обов'язкові реквізити як ПІБ (по батькові – за наявності) та дати народження обох наречених. 

 

  9) Що робити у тому разі, якщо в актовому записі про шлюб відсутні певні відомості, передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 213 від 07.03.2022?

Відомості, відсутні в актовому записі про шлюб, можуть бути внесені до нього після припинення чи скасування воєнного стану у визначеному законодавством порядку.

 

  10) Скільки це коштує?

Згідно з повідомленнями прес-служби Міністерства юстиції України в умовах воєнного стану державне мито за державну реєстрацію актів цивільного стану та за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв, що видаються у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану, не справляється.

 

  11) Де можна дізнатися про режим роботи відділів ДРАЦС в умовах воєнного стану?

Згідно з повідомленнями прес-служби Міністерства юстиції України, відділи ДРАЦС працюють у штатному режимі, крім міст/районів, де такої можливості немає у зв'язку з веденням активних бойових дій. 

Про порядок роботи відділів ДРАЦС повідомляє, зокрема, Міністерство юстиції України на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook - https://www.facebook.com/minjust.officialhttps://www.facebook.com/minjust.official/posts/330433039122795, Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України - https://www.facebook.com/JusticeKyivhttps://www.facebook.com/JusticeKyiv/posts/330910325746869.   

У столиці також діють "гарячі лінії", за якими можна отримати інформація щодо послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану під час війни: 

050-196-11-66;

096-321-71-51;

097-423-64-94;

050-297-95-69;

067-155-31-28;

096-553-21-82;

 097-755-07-18;

093-459-80-46;

096-602-88-83;

067-494-34-04;

067-989-54-42.

 

 

ІІ. Коротко про загальний порядок реєстрації шлюбу, який також залишається чинним.

Для державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява про державну реєстрацію шлюбу до органу ДРАЦС за їх вибором.

Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу ДРАЦС, таку заяву, справжність підпису(ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

Загальний порядок реєстрації шлюбу в Україні визначений Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940 (далі також – "Правила") - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00/conv#n1538.   

Вказані Правила залишаються чинними і продовжують діяти сьогодні в умовах воєнного стану. 

За загальним правилом, встановленим абзацом першим ч. 1 ст. 32 Сімейного кодексу України (далі також – "СК України") шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.

Однак, абзацом другим вказаної норми передбачено також, що за наявності поважних причин керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку.

Можливі приклади таких поважних причин вказані у ч. 2 ст. 32 СК України, а саме: у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.

Так, ще до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України № 213 від 07.03.2022, прес-служба Міністерства юстиції України неодноразово повідомляла про те, що реєстрація шлюбу в умовах воєнного стану у день подання заяви до відповідного відділу ДРАЦС. 

Очевидно, що таке рішення є реакцією на ту небезпеку, в якій перебуває кожен, хто знаходиться зараз на території України. Військова агресія Російської Федерації проти України та численні військові злочини, що вчиняються російськими окупантами по відношенню до населення нашої держави, є тими загальновідомими фактами, які вказують на наявність безпосередньої загрози для життя усіх, хто знаходиться в Україні. 

 

ІІІ. Декілька реальних історій тих, кого війна не зупинила у прагненні офіційно скріпити свій союз.

¬    "Життя триває! Медсестра та волонтер одружилися на п'ятий день війни в Україні".

Видання OBOZREVATEL розповіло про історію одруження на п'ятий день війни медсестри гастроентерологічного центру Київської обласної клінічної лікарні Марії та IT-фахівця і волонтера Дмитра - https://news.obozrevatel.com/ukr/society/zhittya-trivae-medsestra-ta-volonter-odruzhilisya-na-pyatij-den-vijni-v-ukraini-foto-i-video/amp.htm

Директорка департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Олена Єфименко написала, що така подія вселяє надію на те, що кохання переможе війну.

 

¬    "За букет були обрізані домашні орхідеї, а обручки молодятам дістались дивом і майже безкоштовно".

Інформаційне агентство "УНІАН" на своїй сторінці повідомило, що 02.03.2022 в охопленому боями Києві одружилися начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля та журналістка Ангеліна Карякіна - за посиланням

Засвідчив факт укладання шлюбу начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції, полковник поліції Євгеній Жуков.

"Україна - це чудові люди, які пригостили шампанським і їжею у перерві між приготуванням наборів для військових та поліцейських. Любов", - написала Ангеліна Карякіна у своєму Facebook.

Фото взяте із Facebook-сторінки Євгенія Жукова - https://www.facebook.com/photo/?fbid=3155498564674868&set=ecnf.100006442660293.

 

¬    "Без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої"

Того ж дня, 02.03.2022 на Рівненщині у забарикадованій міській раді двоє українських воїнів присягнули на вірність один одному – про це повідомила Національна гвардія України на своїй сторінці у Facebook (https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/326484442849647). 

Допоки українці сповнені любові один до одного та своєї країни, допоки в них жевріє ненависть до війни – доти будемо битись! … Присягнули, обійнялись, та пішли далі боронити Україну! – йдеться у повідомленні. 

 

¬    "Замість весільного костюма - броня, замість квітів - зброя" 

06.03.2022 на своєму офіційному сайті Державне бюро розслідувань таким чином повідомило про одруження бійця спецпідрозділу Юрія - https://dbr.gov.ua/news/vesillya-pid-chas-vijni.-u-dbr-odruzhivsya-boec-specpidrozdilu.

Наречена Катерина знаходилася у іншому місті, тому сказала коханому "так" з екрану мобільного телефона. 

"Ми багато років разом, маємо двох чудових діток, але якось не встигли офіційно одружитися. Ми дуже один одного кохаємо і хочемо бути разом. Це дуже зворушливий і важкий для нас час. Але ми віримо в перемогу! Слава Україні" – слова нареченої Катерини.

Факт укладення шлюбу засвідчив Директор ДБР Олексій Сухачов.

 

¬    "Весілля під час війни у Києві"

07.03.2022 видання "Вечірній Київ" повідомило про церемонію вінчання бійців тероборони Києва Лесі та Валерія - https://vechirniy.kyiv.ua/news/62345/

Вони давно жили в цивільному шлюбі, а тепер вирішили скласти подружню присягу перед Богом і людьми – йдеться у повідомленні. Церемонія відбулася поруч з одним із блок-постів, встановлених на в’їздах у Київ.

Серед гостей були мер столиці Віталій Кличко, його брат Володимир Кличко, який теж у теробороні та бойові побратими.

(Фото взяті із статті Бориса Корпусенка, "Вечірній Київ" - https://vechirniy.kyiv.ua/news/62345/).

¬    "У Херсоні лікарі-інтерни стали першою парою, яка одружилась у місті за час війни"

Видання "Українська правда" розповіло історію одруження двох медиків (https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/10/247751/) – першої пари, яка створила сім'ю у місті від початку війни у, без перебільшення, місті-герої Херсоні. 

Лікарі-інтерни Анна та Микита стали подружжям Сорокіних безпосередньо у Херсонській обласній клінічній лікарні. 

Вони зареєстрували шлюб 10 березня в кабінеті головного лікаря.

Одруження дівчини з Дніпра та хлопця з Херсону в умовах воєнного стану засвідчив керівник лікарні. Свідками виступили колеги та друзі лікарів-інтернів – Ольга й Анатолій.

Також у повідомленні йдеться про те, що Голова Херсонської облради Олександр Самойленко запевнив, що це перший шлюб від 24 лютого. 

Як зазначає видання "Українська правда", фото були взяті з архіву молодят.

 

*****

P.S. "Світло переможе темряву, а любов переможе війну!" – саме так Національна поліція України на своїй сторінці у Facebook розпочала розповідь про те як під дружні оплески колег своїй коханій освідчився працівник тернопільської роти поліції особливого призначення. Його дівчина Вікторія прямувала до Тернополя з Львівщини й навіть не здогадувалася, що на одному з блокпостів біля міста її чекає приємний сюрприз (https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/286652093604828).   

Під час перевірки її транспортного засобу поліцейський став на коліно та попросив свою обраницю вийти за нього. Вже після такого бажаного "так" обоє щасливих людей отримали статус наречених.

 

Українці це надзвичайна нація! 

Кохайте і будьте коханими! Світло обов'язково переможе темряву, а любов – війну!

Слава Україні! 

Над оглядом працювали: старший юрист EVERLEGAL Юлія Танцюраюрист EVERLEGAL Марина Данкевич та молодший юрист EVERLEGAL Олена Сінько.

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us