Правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Які зміни відбулись у законодавстві?

У фокусі:
 • Поняття особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та порядок набуття такого статусу.
 • Права осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, їхніх родичів та членів сім’ї. 
 • Правові наслідки набуття статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин.
 • Розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. 
 
 
Триваюча війна проти росії призводить до того, що велика кількість сімей втрачає зв’язок із своїми близькими внаслідок бойових дій чи окупації. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що станом на 9 квітня в Україні вже налічувалося понад 15 тисяч зниклих безвісти осіб. Питання створення дієвого механізму пошуку таких людей стало надзвичайно актуальним ще з початку вторгнення російської федерації на території Донецької та Луганської областей.
 
14 квітня 2022 року Верховна Рада України прийняла в цілому проект Закону про внесення змін до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», реєстр. № 7244, назву якого змінено на «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин». Законом, зокрема, передбачено створення Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, функціонування реєстру таких осіб, уточнення їх правового статусу, обліку та розшуку, а також соціального захисту їх близьких родичів та членів сім’ї. Закон набув чинності 27 квітня 2022 року.
 
Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та відповідні зміни у законодавстві читайте далі у матеріалі.
 
 
 
І. Поняття особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та порядок набуття такого статусу.
 
Відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» (далі також – Закон) особа, зникла безвісти, – це фізична особа, стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування на момент подання заявником заяви про її розшук.
 
 • Особливими обставинами вважаються збройний конфлікт, воєнні дії, тимчасова окупація частини території України, надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.
 
Таким чином, з моменту набрання чинності новою редакцією Закону він буде регулювати питання правового статусу осіб, зниклих саме за перелічених вище обставин.
 
Особа набуває статусу зниклої безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі також – Реєстр), на підставі заяви про факт зникнення особи.
 
Заява подається до відповідного територіального органу Національної поліції України. Подати заяву мають право родичі зниклої безвісти особи, представник військового формування, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання або будь-яка інша особа, якій стало відомо про зникнення.
 
Щодо способів та порядку подання заяви про безвісти зниклих осіб пропонуємо ознайомитися з інформацією, викладеною Міністерством внутрішніх справ України на урядовому порталі за посиланням
 
 
Так, заяви та повідомлення про безвісти зниклих осіб, їх викрадення або потрапляння у полон можуть надаватися:
 
 • шляхом направленням такої інформації поштою;
 • на телефон 102 (цілодобово);
 • на телефон гарячої лінії 0894201867 (цілодобово);
 • шляхом безпосереднього звернення до територіального підрозділу поліції.
 
У заяві необхідно зазначити всю відому інформацію про зниклу особу та обставини її зникнення,  а також особливі прикмети особи тощо.
 
Крім того, у деяких випадках слідчий може визнати необхідним взяти у біологічних батьків чи дітей зниклої особи біологічні зразки для виведення ДНК-профілю з метою подальшого їх порівняння. Це проводиться для підтвердження родинних зв'язків зі зниклими людьми, яких неможливо ідентифікувати. Відтак вказаним особам необхідно мати при собі паспорт (для дитини – свідоцтво про народження). Експертиза проводиться за рахунок держави.
 
Закон також встановлює, що заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, може бути подана Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, якщо до нього звернулися з повідомленням про зникнення особи.
 
Особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин до моменту припинення її розшуку.

 

ІІ. Права осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, їхніх родичів та членів сім’ї.  
 
Особа, зникла безвісти за особливих обставин, має всі права, гарантовані Конституцією та законами України, а також має право на всебічне розслідування обставин її зникнення та встановлення її місцеперебування. 
 
Держава бере на себе зобов’язання вжити всіх можливих заходів для розшуку такої особи.
 
Близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право знати її долю, що включає отримання достовірних відомостей про місцеперебування особи, обставини її загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме).
 
Органи державної влади, які здійснюють облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зобов’язані надавати інформацію про хід та результати їх розшуку близьким родичам та членам сім’ї таких осіб.
 
 • Близькими родичами та членами сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. 

 

Члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням таких особливостей:
 
 • непрацездатні члени сім’ї зниклої безвісти особи, які були на її утриманні, незалежно від наявного в зниклої особи страхового (пенсійного) стажу, мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника у порядку, встановленому Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Дітям особи, зниклої безвісти за особливих обставин, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні такої особи. 
 • право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
 • пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується членам сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, за весь час, протягом якого особа, зникла безвісти за особливих обставин, зберігає цей правовий статус;
 • виплата такої пенсії припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, відмітки про встановлення місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження останків особи, зниклої безвісти за особливих обставин;
 • смерть особи, яка мала статус зниклої безвісти за особливих обставин, чи оголошення її померлою надає родичам такої особи право на звернення для отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника на загальних підставах, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Надання особі статусу зниклої безвісти за особливих обставин не позбавляє її родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 
 • Безвісно відсутньою фізична особа може бути визнана судом, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування. Оголошення фізичної особи померлою здійснюється судом, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона зникла за обставин, що загрожували її життю, то протягом коротшого терміну, визначеному у ст. 46 Цивільного кодексу України.

 

 

ІІІ. Правові наслідки набуття статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин.
 
Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, не зменшує обсяг її цивільної правоздатності, тобто здатності мати цивільні права і обов’язки як усі фізичні особи. Однак можна виділити певні наслідки, до яких може призвести визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин.
 
Опіка над майном. Права та інтереси особи, зниклої безвісти за особливих обставин, а також її майно підлягають захисту до моменту припинення її розшуку або оголошення її померлою.
 
З моменту внесення даних про зниклу особу до Реєстру над її майном за заявою заінтересованої особи або органу опіки та піклування нотаріусом може бути встановлено опіку та призначений опікун.
 
Опікун над майном особи, зниклої безвісти за особливих обставин, здійснює управління цим майном, а також забезпечує виконання зобов’язань такої особи за рахунок цього майна. За заявою заінтересованої сторони опікун над майном зниклої безвісти особи надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов'язані утримувати.
 
Опіка над майном припиняється у разі появи зниклої особи.
 
Опіка або піклування над дитиною. У разі якщо обидва з батьків дитини є особами, зниклими безвісти за особливих обставин, над такою дитиною встановлюється опіка/піклування у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України. 
 
Сімейний стан. Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, не змінює її сімейного стану до моменту розірвання шлюбу за заявою другого з подружжя внаслідок визнання особи безвісно відсутньою або до моменту оголошення такої особи померлою.
 
Трудові відносини. За особою, зниклою безвісти за особливих обставин, зберігаються місце роботи та займана посада, але не більш як до моменту визнання її безвісно відсутньою чи оголошення померлою.
 
Якщо зниклий безвісти за особливих обставин є особою, уповноваженою на виконання функцій держави, то за ним, окрім вище перерахованого, зберігається середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, але не більш як до моменту оголошення такої особи померлою.
 
 • Виплати в межах середнього заробітку у таких випадках здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
Особам, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, надаються гарантії, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими актами законодавства України.
 
 
 
ІV. Розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. 

Однією із новел закону є створення посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі також – Уповноважений), замість Комісії, яка діяла раніше.

Уповноважений є посадовою особою Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на яку покладено повноваження щодо координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. 

Він, зокрема, контактує з родичами зниклих осіб та надає їм інформацію про стан розшуку та його результати. Також за погодженням з Національною поліцією, СБУ та іншими органами він може утворювати та координувати роботу пошукових груп (гуманітарних місій), які здійснюють пошук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, їх останків, розшук і фіксацію місць поховання.

Варто зазначити, що наразі інститут Уповноваженого ще не почав функціонувати, на цю посаду ще нікого не призначено.

Розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, здійснює Національна поліція України та інші органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, шляхом здійснення гласних і негласних пошукових заходів у межах наданих їм повноважень.

Уповноважений займається збором інформації, що може сприяти розшуку, надсилає запити до органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань та міжнародних гуманітарних організацій.

Громадяни, громадські об’єднання, юридичні особи приватного права можуть за їх згодою залучатися Національною поліцією України до розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
 
Розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення її місця перебування, місця поховання чи місцезнаходження останків такої особи з повідомленням про це її близьких родичів та членів сім’ї, а також заявника, якщо заявник не є близьким родичем та членом сім’ї. 

Про припинення розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, невідкладно робиться відмітка в Реєстрі.

Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою не є підставою для припинення її розшуку.

Якщо особа, зникла безвісти за особливих обставин, оголошена померлою, але її останки не знайдено, проведення розшуку не припиняється до встановлення її місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження останків такої особи.

 

! На останок хочемо звернути вашу увагу на перелік онлайн-сервісів, які можуть допомогти знайти зниклих родичів та близьких під час війни, опублікований Мінцифри за посиланням. Там ви знайдете список Telegram-каналів та ботів, які збирають інформацію про зниклих безвісти осіб та допомагають із їхнім пошуком.

 

Бажаємо кожному, чиї близькі зникли безвісти, знайти їх живими.
За додатковою консультацією звертайтеся до команди EVERLEGAL.

 

Наші фахівці: Дарина Слободська, юрист EVERLEGAL
Ми у соцмережах: FacebookLinkedInвeбсайтTelegram

 
Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us