Юридичному департаменту

Перелік наших послуг серед іншого включає консультування з:

  • Корпоративних питань (включаючи скликання і проведення загальних зборів акціонерів та інших керівних органів, перегляд установчих документів, зміна акціонерного капіталу, зміна членів керівних органів тощо)
  • Повсякденних господарських операцій та комерційних договорів (включаючи договори оренди, фінансування, постачання, генерального підряду тощо )
  • Регуляторних питаннь та комплаєнсу (включаючи отримання ліцензій та дозволів, представництво інтересів клієнтів у відносинах з державними та місцевими органами влади, питання захисту економічної конкуренції тощо) 
  • Питань трудового законодавства
  • Банківських та інших питань фінансування
  • Питань експорту/імпорту товарів
  • Питань інтелектуальної власності
  • Судові питання (включаючи представництво інтересів клієнтів у судах усіх рівнів)

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us

Експертиза футер