HR-департаменту

Перелік наших послуг серед іншого включає:

  • Розробку типових форм трудових договорів/контрактів, а також внутрішньої трудової документації
  • Розробку моделі організації трудових відносин в компанії
  • Працевлаштування іноземців в Україні (включаючи отримання дозволів на працевлаштування, посвідок на тимчасове проживання та української візи)
  • Конфіденційність даних (включаючи підготовку договорів про нерозголошення з працівниками, внутрішніх правил, що стосуються конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці тощо)
  • Відповідальність топ-менеджменту (зокрема підготовка підзаконних актів і внутрішніх нормативних актів про наглядову раду та/або раду директорів, оптимізація структури корпоративного управління в статутних документах компанії тощо)
  • Дотримання трудового законодавства (відпустки, безпека праці, питання, пов’язані з персональними даними тощо)
  • Вирішення трудових спорів

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us

Експертиза футер