Юристи компанії EVERLEGAL підготували огляд нового Закону про судоустрій

 

ОГЛЯД ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ" (ЗАКОНОПРОЕКТ 4734 ВІД 30.05.2016 РОКУ)

Минулого тижня Верховна Рада України прийняла Закон України "Про судоустрій і статус суддів" (законопроект 4734 від 30.05.2016 року). Юридична компанія EVERLEGAL пропонує короткий аналіз основних змін, які запроваджуються новим Законом.

1. Трирівнева система судоустрою

Закон передбачає повернення до трирівневої системи судоустрою, проте зі змінами:

Місцеві суди, в системі яких діятимуть:

  • окружні суди як місцеві загальні суди для розгляду цивільних, кримінальних, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення. Закон також передбачає виділення окремої спеціалізації суддів із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх,
  • окружні господарські суди як місцеві господарські суди, та
  • окружні адміністративні суди як місцеві адміністративні суди. 

Апеляційні суди, які утворюватимуться в апеляційних округах, серед яких:

  • апеляційні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення,
  • апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди.

Верховний Суд

  • Велика Палата Верховного Суду;
  • Касаційний адміністративний суд;
  • Касаційний господарський суд;
  • Касаційний кримінальний суд;
  • Касаційний цивільний суд.

Новелою Закону стало також виділення окремої ланки - вищих спеціалізованих судів, які діятимуть як суди першої інстанції для розгляду окремих категорій справ:

  • Вищий суд з питань інтелектуальної власності;
  • Вищий антикорупційний суд.

2. Нові кваліфікаційні вимоги до суддів

Порівняно з чинним Законом України "Про судоустрій і статус суддів", новий Закон встановлює дещо інші вимоги до кандидата на посаду судді. Так, відповідно до нового Закону, щоб претендувати на посаду судді необхідно бути не молодшим тридцяти та не старшим шістдесяти п'яти років громадянином України, який має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ять років.

Для порівняння, за чинним Законом України "Про судоустрій і статус суддів" кандидат на посаду судді має бути громадянином України не менше двадцяти п’яти років з вищою юридичною освітою та стажем роботи в галузі права не менш ніж три роки, а також який проживає в Україні не менш як десять років.

Таким чином, підвищено вікові та професійні цензи щодо кандидатів на посаду судді, водночас, усунуто вимогу щодо необхідності проживання в Україні протягом тривалого часу в минулому.

Крім того, Законом передбачені додаткові вимоги для кандидатів на посаду суддів апеляційних судів, Вищих спеціалізованих судів, а також Верховного Суду.

Наприклад, щоб претендувати на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності необхідно відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердити здатність здійснювати правосуддя саме у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, а також відповідати одній з альтернативних вимог: 

  • мати стаж роботи на посаді судді не менше трьох років, або
  • мати досвід професійної діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) щонайменше п'ять років, або
  • мати досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності щонайменше п'ять років, або
  • мати сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених вище, щонайменше п'ять років.

Схожі альтернативні вимоги, які необов'язково включають вимогу щодо певного стажу роботи на посаді судді, встановлені і для кандидатів на посаду суддів Верховного Суду. Таким чином, для певних категорій суддів законодавець передбачає доступ до здійснення правосуддя громадянами, які потенційно не мають попереднього досвіду виконання функцій судді.

3. Вирішення проблеми суддівської "п'ятирічки"

Як відомо, за чинним Законом України "Про судоустрій і статус суддів" вперше судді призначаються Президентом України на п'ять років. По закінченню цього строку та за умови надання оцінки Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Верховна Рада України приймає рішення про обрання суддів безстроково.

Така двоетапна система призначення наразі призвела до того, що велика кількість суддів, п'ятирічний термін виконання повноважень яких закінчився, чекають на обрання їх безстроково по кілька років. В цей час, вони хоч і не мають повноважень судді, продовжують отримувати заробітну плату із Державного бюджету України.

Новий Закон, натомість, передбачає призначення судді одразу безстроково.

4. Нова система відповідальності суддів

Відповідно до положень нового Закону, з метою встановлення відповідності рівня життя судді наявному у нього та членів його сім'ї майну і одержаним ними доходам, буде проводитися регулярний моніторинг способу життя судді. Крім того, судді будуть зобов'язані подавати три декларації: декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларацію родинних зв'язків та декларацію доброчесності.

Закон також пропонує достатньо широкий перелік підстав, з яких суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Наприклад, використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ, або іншої вигоди (якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку), або допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім'ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім'ї, встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам, не підтвердження суддею законності джерела походження майна.

Новим Законом та Проектом Закону про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), також прийнятим Верховною Радою України 2 травня 2016 року, передбачено дві нові суттєві підстави для звільнення судді з посади:

  • вчинення істотного дисциплінарного проступку;
  • порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна.

5. Підвищення рівня фінансового забезпечення суддів

Поруч із запровадженням суворіших та реальніших норм щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, а також із розширенням переліку підстав для звільнення суддів, Закон підвищує рівень їх грошового забезпечення для того, щоб створити середовище, у якому представники суддівського корпусу однаково відчуватимуть як відповідальність та контроль, так і достатній рівень забезпечення. На нашу думку, за умови прозорого оцінювання та ефективного реагування на дисциплінарні проступки, відповідні норми мають допомогти боротися із корупційною складовою в суддівському корпусі.

Закон передбачає поступове підвищення заробітних плат новопризначеним суддям, та тим, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до такого базового рівня:

  • 30 мінімальних заробітних плат для суддів місцевого суду;
  • 50 мінімальних заробітних плат для суддів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду;
  • 75 мінімальних заробітних плат для суддів Верховного Суду.

Крім того, передбачені доплати за вислугу років, перебування на адміністративній посаді в суді, науковий ступінь, роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, а також регіональні коефіцієнти.

У випадку виникнення у Вас додаткових питань із тематики цього огляду, будь ласка, звертайтесь до команди юристів практики Вирішення спорів юридичної компанії EVERLEGAL.

Також Ви можете завантажити інфографіку у форматі .pdf.

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us