INCOTERMS 2020: що змінилося?

Публікації
02.06.2020 1987

Про основні зміни, закладені в оновленій редакції правил Інкотермс® 2020, читайте у новій статті Юлії Танцюри, старшого юриста, адвоката EVERLEGAL.

Читайте статтю нижче або на сайті видання "Юридична Газета" за посиланням.

 

 

 

 

Спростити, видалити зайве, дати чіткі інструкції до застосування

Під час розробки нової редакції правил внутрішньої та міжнародної торгівлі Інкотермс® 2020 Редакційна група Міжнародної торгової палати (далі – МТП) прагнула досягти максимальної визначеності, чіткості формулювань та уніфікації численних торгових операцій, які щодня здійснюються невизначеним колом учасників у всьому світі.

Розробка нової редакції правил Інкотермс®2020 зумовлена бажанням спростити життя учасникам внутрішніх та міжнародних торгових операцій. Проте досягнення цієї мети є достатньо непростим завданням, враховуючи різноманітність операцій, особливості національного законодавства, розвиток інноваційних технологій, тенденції до спрощення регуляторних процесів при їх максимальній визначеності.

Саме наявність глобального попиту на загальноприйняті правила, які однаково трактувалися б усіма учасниками торговельної практики, незалежно від країни походження, предмета договору купівлі-продажу і способу поставки товару, зумовило послідовний розвиток та вдосконалення правил Інкотермс®, починаючи з 1936 р. (випуск першої збірки МТП правил Інкотермс® як набору стандартних торгових термінів).

Нова редакція правил Інкотермс® 2020 набула чинності 01.01.2020 р. Тож розглянемо основні зміни, які були закладені в оновленій редакції правил Інкотермс® 2020, у порівнянні з попередньою редакцією Інкотермс® 2010.

Дизайн має значення

Зміни в оновленій редакції правил Інкотермс® 2020 торкнулися не лише безпосередньо термінів, але й позначилися на їх зовнішній презентації. По-перше, розробники нової редакції правил Інкотермс® 2020 вирішили презентувати цей набір торгових термінів не лише у звичному форматі (11 правил із постатейними поясненнями до кожного терміну), але й у так званому «горизонтальному» вигляді, коли в межах однієї статті відображені всі терміни Інкотермс® 2020.

Наприклад, ст. А1 «Загальні обов’язки» містить послідовний перелік усіх 11 термінів Інкотермс® 2020 з відображенням тих загальних обов’язків, які покладаються на продавця в межах кожного з термінів. Аналогічним, ст. В1 «Загальні обов’язки» містить послідовний перелік усіх 11 термінів Інкотермс® 2020 з відображенням загальних обов’язків покупця, покладені на нього в межах кожного терміну. Такий інноваційний формат презентації правил Інкотермс® 2020 дозволяє швидше і чіткіше встановити основні відмінності у зобов’язаннях, які несе продавець чи покупець, залежно від обраного базису поставки.

По-друге, змінився внутрішній порядок розташування 10 статей, які визначають обов’язки продавця та покупця в межах кожного терміну Інкотермс® 2020. Зокрема, вищі позиції у переліку цих 10 статтей зайняли такі статті: ст. А2/В2 «Поставка/Прийняття поставки» (в редакції Інкотермс® 2010 це ст. А4/В4) та ст. А3/В3 «Перехід ризиків» (в редакції Інкотермс® 2010 це ст. А5/В5). Окремо виділено страхування – ст. А5/В5 (в редакції Інкотермс® 2010 це ст. А3/В3 «Договори перевезення та страхування»).

У ст. А9/В9 «Розподіл витрат» розробники Інкотермс® 2020 вирішили навести окремий повний перелік витрат, які несе та чи інша сторона договору купівлі-продажу, згідно з обраним базисом поставки. Ці витрати дублюються у відповідній основній статті терміну Інкотермс® 2020, до якої належать такі витрати. Однак наявність перед очима готового повного переліку витрат, що покладаються на учасника торгової операції, значно спрощує процес вибору правильного терміну Інкотермс® 2020 для конкретного типу договору (контракту).

Загалом, постатейний перелік правил Інкотермс® 2020 виглядає таким чином:

Ще одна «косметична» зміна – «Рекомендації щодо застосування» (наведені перед кожним правилом Інкотермс® 2010), змінено на нові «Пояснення для користувачів» у редакції Інкотермс® 2020. Фактично, це оновлені роз’яснення до правил Інкотермс® 2020, які більш детально і доступно розкривають зміст відповідного терміну, його основні засади для правильного застосування та особливості, які відрізняють цей термін від схожих базисів поставки.

Капітальний ремонт

  • Порядок отримання бортового коносамента на умовах поставки терміну FCA Інкотермс® 2020

Оскільки термін FCA може використовуватися незалежно від обраного виду транспорту, то у разі поставки товару морським перевезенням перед сторонами поставало питання про можливість та порядок отримання бортового коносамента для оплати товару з використанням інкасо чи документарного акредитива. Складність цього питання зводилася до того, що поставка товару за правилом FCA вважається виконаною з боку продавця до моменту завантаження товару на борт судна, тоді як бортовий коносамент є доказом того, що товар вже прийнятий на борт судна (навантажений на судно).

З метою вирішення цієї ситуації розробники правил Інкотермс® 2020 додали нову опцію до терміну FCA, згідно з якою сторони договору купівлі-продажу можуть домовитися, що покупець на власний ризик та власним коштом ставить перед своїм перевізником вимогу про видачу бортового коносамента продавцю після навантаження товару на борт судна. Продавець зобов’язаний надати такий бортовий коносамент покупцю для того, щоб останній зміг здійснити розвантаження товару в порту призначення.

Водночас у поясненнях для користувачів до терміну FCA розробники правил Інкотермс® 2020 доречно звернули увагу на ту обставину, що використання зазначеної опції передбачає необхідність врахування різниці в датах поставки товару всередині країни та безпосереднього навантаження товару на борт судна, адже це може вплинути на порядок оплати товару з використанням документарного акредитива. Практика застосування цієї додаткової опції у терміні FCA Інкотермс® 2020 зможе надати більш розгорнуту відповідь на питання, наскільки зручним та ефективним є такий спосіб вирішення ситуації з отриманням бортового акредитива.

  • Страхування на умовах поставки термінів CIF і CIP

Правила Інкотермс® у редакції 2010 р. передбачали, що поставка товару на умовах термінів CIF і CIP може здійснюватися з мінімальним покриттям ризиків покупця. Якщо інше не передбачено договором, продавець зобов’язаний був надати покупцю страховий поліс або інше підтвердження страхового покриття.

У правилах Інкотермс® 2020 передбачені різні рівні страхового покриття для термінів CIF і CIP. Термін CIP Інкотермс® 2020 передбачає обов’язок продавця отримати широке покриття ризику покупця стосовно втрати або пошкодження товару відповідно до застереження (А) Інституту лондонських страховиків щодо страхування вантажів (LMA/IUA) або будь-яких подібних застережень. Ст. А5 терміну CIP Інкотермс® 2020 передбачає мінімальний розмір страхування – передбачена договором (контрактом) ціна плюс 10% (тобто 110%), що вчиняється у валюті договору (контракту).

Натомість, внаслідок наполегливих зусиль представників торгівлі сировинними товарами, в терміні CIF Інкотермс® 2020 збережено положення про обов’язок продавця застрахувати товар на користь покупця з більш обмеженим страховим покриттям відповідно до умов застереження (С) Інституту лондонських страховиків щодо страхування вантажів. Водночас сторони мають право погодити більш високий рівень страхового покриття.

  • Термін поставки DAT замінено на термін поставки DPU Інкотермс® 2020

Базис поставки DAT (Delivered At Terminal (... named terminal of destination)) в редакції правил Інкотермс® 2010 розшифровується як «Поставка на терміналі (... назва терміналу)». Цей термін передбачав, що зобов’язання з поставки товару будуть виконані продавцем у момент, коли товар вивантажений з транспортного засобу у визначеному терміналі й після цього наданий у розпорядження покупця. При цьому під «терміналом» сторони могли розуміти та зазначати будь-яке місце, придатне для розвантаження товару.

Термін DPU (Delivered at Place Unloded) в редакції Інкотермс® 2020 розшифровується як «Поставка в місці з розвантаженням». Таким чином розробники правил Інкотермс® 2020 хотіли підкреслити, що поставка товару відповідно до терміну DPU передбачає обов’язок продавця розвантажити товар у будь-якому місці (не обов’язково на терміналі), придатному для такого розвантаження.

  • Поставка товару на умовах термінів FCA, DAP, DPU і DDP з використанням власних транспортних засобів однієї зі сторін договору купівлі-продажу (контракту)

У правилах Інкотермс® 2020 нарешті була врахована можливість сторін договору купівлі-продажу (контракту) власними силами доставляти товар без залучення третьої особи як перевізника. Таке доопрацювання має особливу актуальність, оскільки правила Інкотермс® достатньо часто застосовуються не лише для цілей міжнародної торгівлі, але й на внутрішньому ринку. Правила Інкотермс® у редакції 2020 р. вперше встановлюють прямий дозвіл на укладення та організацію відповідних перевезень з використанням власних транспортних засобів покупця або продавця.

  • Безпека – понад усе

Правила Інкотермс® 2020 більш ґрунтовно визначають обов’язок дотримуватися будь-яких вимог безпеки перевезень. На відміну від правил Інкотермс® 2010, в яких положення про дотримання вимог безпеки під час перевезення вантажів не мали чітко окресленої форми, оскільки здебільшого були інтегровані у зміст ст. А2/В2 «Ліцензії, дозволи та інші формальності» та ст. А10/В10 «Інші зобов’язання». Розробники правил Інкотермс® 2020 врахували сучасні тенденції та напрацьовані звичаї ділового обігу, які прямо передбачають необхідність виконання вимоги з підвищення рівня безпеки на будь-якому виді транспорту. Відповідні положення закріплені у ст. А4, А7 та знаходять своє відображення у ст. А9 до кожного правила Інкотермс® 2020.

Нагадаємо, що відповідно до положення ст. 58 Закону України «Про автомобільний транспорт», контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на території України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (наразі це Державна служба України з безпеки на транспорті).

Функції контролю за здійсненням міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом: контроль за виконанням перевізниками вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень; контроль та оформлення дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; облік автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів; контроль технічного, санітарного та екологічного стану транспортних засобів, що впливає на безпеку руху та екологічну ситуацію; перевірка транспортно-експедиторської документації та ліцензій на здійснення міжнародних перевезень пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом; перевірка вагових і габаритних параметрів транспортних засобів; контроль та нагляд за дотриманням правил перевезення небезпечних вантажів.

За порушення законодавства про автомобільний транспорт до автомобільних перевізників застосовуються адміністративно-господарські штрафи в порядку та розмірі, передбаченому ст. 60 зазначеного Закону.

Загальні умови перевезення вантажів повітряним транспортом, за яких забезпечується належний рівень безпеки польотів та якості перевезень, визначається Правилами повітряних перевезень вантажів, затвердженими наказом Державіаслужби 14.03.2006 р. №186.

Перевезення вантажів залізничним транспортом повинно здійснюватися згідно із Законом України «Про залізничний транспорт», Правилами перевезення вантажів, затверджених Міністерством транспорту України від 21.11.2000 р. №644, а також відповідними правилами перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні, ратифікованими Україною.

Використання морського транспорту під час перевезень повинно здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про морські порти України», Правил надання послуг у морських портах України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 05.06.2013 р. №348, Правил оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом, затверджених Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2004 р. №1098.

Висновки

На завершення хочемо додати, що затвердження нової редакції правил Інкотермс® 2020 не скасовує чинності попередніх редакцій Інкотермс®. Положення чинного законодавства України також не містять заборони щодо застосування термінів Інкотермс®, викладених у попередніх редакціях цих правил (така заборона була знята після набрання чинності 03.08.2012 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов поставок»). До того ж правила Інкотермс® 2020 не забороняють сторонам видозмінювати ці правила відповідно до досягнутих між ними домовленостей.

Отже, керуючись правилами Інкотермс®, учасники торгових операцій мають широкий спектр можливостей врегулювати свої договірні відносини у найбільш сприятливий для обох сторін спосіб, обрати найбільш правильний термін Інкотермс® або навіть його видозмінити, враховуючи власні потреби під час виконання договору (контракту). Водночас варто пам’ятати, що основною метою розробки та затвердження єдиної редакції стандартних торгових термінів є саме уникнення різночитань таких правил задля запобігання конфліктним ситуаціям, а також зведення до мінімуму можливості виникнення спірних питань, які сторони не можуть вирішити самостійно.

Практика застосування учасниками торговельних операцій правил Інкотермс® в останній редакції покаже, чи досягли розробники цих правил основної мети проведеної роботи – максимальне спрощення та уніфікація торговельних процесів, врахування сучасних тенденцій та інноваційних процесів. У будь-якому випадку, затвердження оновленої редакції правил Інкотермс® прямо відображає динамічний характер розвитку світової торгівлі та наявності запиту на актуалізацію положень, що її регулюють.

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us