Особливості фінансового моніторингу в період дії воєнного стану

З початку введення 24.02.2022 на території України воєнного стану банківський та фінансовий сектори економіки зазнали суттєвих змін, у тому числі у сфері їх нормативно-правового регулювання. Не виключенням стали і окремі механізми здійснення фінансового моніторингу, які в умовах воєнного стану були у тій чи іншій мірі адаптовані до потреб українського сьогодення.

 

I. Нові правила фінансового моніторингу на період дії воєнного стану від Національного банку України (далі – НБУ) 
 
Перші спрощені механізми здійснення фінансового моніторингу, у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, були запроваджені постановою Правління НБУ "Про заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в зв'язку із введенням воєнного стану" № 25 від 27.02.2022 (далі – Постанова № 25). Норми цієї постанови передбачали, що протягом періоду дії Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 банки не здійснюватимуть заходи з перевірки джерел походження готівкових коштів, передбачені Законом України "Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ) та нормативно-правовими актами НБУ заходи з перевірки джерел походження готівкових коштів, у випадках проведення фінансових операцій із зарахування таких коштів на рахунки Збройних Cил України для надання допомоги Збройним Cилам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України, для надання допомоги Збройним Силам України (п. 1 Постанови № 25).
 
У подальшому перелік таких фінансових операцій двічі розширювався на підставі постанов Правління НБУ "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 27 лютого 2022 року № 25" від 02.03.2022 № 32 (далі – Постанова № 32)  та "Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 27 лютого 2022 року № 25 та виконання окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу у зв’язку з уведенням воєнного стану" № 47 від 11.03.2022 (далі – Постанова № 47).
 
Однак, 24.03.2022 з набранням чинності постановою Правління НБУ "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану" від 23.03.2022 № 60 (далі – Постанова № 60), Постанови № 25, № 32 та № 47 втратили чинність. При цьому, положення Постанови № 47 фактично були втілені у зміст Постанови № 60, чинної на час виходу цієї публікації.
 
 
1) Фінансові операції, що не потребують встановлення джерел походження коштів у період воєнного стану
 
Так, відповідно до п. 1 Постанови № 60 у період дії воєнного стану національні банки не вживають передбачених Законом про ПВК/ФТ та нормативно-правовими актами НБУ заходів по встановленню джерел походження готівкових коштів, у разі вони вносяться клієнтом з метою їх зарахування на: 
 
 • рахунки Збройних Cил України для надання допомоги Збройним Cилам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для надання допомоги Збройним Силам України; 
 • поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України для благодійної допомоги та забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення; 
 • рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації". 
 
При цьому, такі правила проведення банками фінансового моніторингу поширюються на усіх без виключення клієнтів банків та не залежать від розміру готівкових коштів, за якими проводяться відповідні фінансові операції. 
 
 
2) Спрощена процедура ідентифікації та верифікації покупців військових облігацій
 
Пунктом 2 Постанови № 60 запроваджено спрощений механізм ідентифікації та верифікації окремих категорій осіб під час відкриття ним рахунків для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".
 
До цієї категорії входять
 
 • громадяни України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за межами України; 
 • фізичні особи-нерезиденти (крім громадян рф/рб).
 
Суть спрощеного механізму ідентифікації та верифікації:
 
Під час відкриття рахунків для придбання військових облігацій банки мають право (тобто, банкам надається дискреція) здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб наступним чином:
 
 • отримувати від фізичних осіб копії документів та відомості за допомогою дистанційних систем обслуговування, електронною поштою із застосуванням КЕП/удосконаленого ЕП чи інших дистанційних каналів зв’язку в межах технічних можливостей банку; 
 • засвідчувати КЕП уповноваженого працівника банку електронні копії документів, отримані від клієнта (його представника);
 • не здійснювати відеоверифікацію в порядку, передбаченому додатком 3 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (далі ‒ Положення № 65);
 • встановлювати особу та приналежність отриманих від неї копій документів шляхом проведення відеозв'язку у режимі реального часу без переривання, якщо особа перед початком такої процедури надала чітку та однозначну згоду на проведення відеозв'язку (включаючи фотофіксацію та/або екрана з її зображенням і відповідних документів, що пред'являються нею та ідентифікують її особу). 

 

3) Особливості актуалізації даних про клієнта та використання ідентифікуючих особу документів
 
Окрім наведеного, Постановою № 60 передбачено, що у період дії воєнного стану суб'єкти первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), державне регулювання та нагляд у сфері фінансового моніторингу за якими здійснює НБУ:
 
 • можуть не вживати заходи з актуалізації даних про клієнтів, згідно з пп. 13‒16 додатку 1 до Положення № 65 та пп. 13‒16 додатку 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 (далі – Положення № 107), якщо немає можливості встановити з клієнтом контакт або в разі закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта);
 • якщо ж вказані перешкоди відсутні, СПФМ здійснюють таку актуалізацію з використанням дистанційних каналів зв’язку в межах технічних можливостей, передбачених Положенням № 65 та Положенням № 107;
 • під час надання банківських або інших фінансових послуг/встановлення ділових відносин СПФМ можуть приймати від фізичної особи ідентифікаційний документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, та якщо у фізичної особи немає іншого документа, що посвідчує особу.

 

4) Зупинення проведення виїзних перевірок
 
Згідно з п. 8 Постанови № 60 на період дії воєнного стану НБУ зупинив проведення планових та позапланових виїзних перевірок, які передбачені Положенням про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженим постановою Правління НБУ від 30.06.2020 № 90, та здійснює безвиїзний нагляд у сфері фінансового моніторингу.
 
При цьому, на офіційному веб-сайті НБУ опубліковано адресований Незалежній асоціації банків України Лист "Про здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу під час дії воєнного стану" № 25-0005/19038 від 03.03.2022, за підписом Заступника Голови НБУ Ярослава Матузки, (https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/L_03032022_19038.pdf?v=4), зі змісту якого вбачається, що у разі порушення банками покладених на них обов'язків зі здійснення ними фінансового моніторингу, Національний банк України буде враховувати вплив умов воєнного стану на можливість виконання банками свої обов’язків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ).
 
 
Поряд з цим, у листі зазначається, що умови воєнного стану братимуться до уваги у разі, якщо порушення стосуватимуться, зокрема: 
 
 • строків реєстрації фінансових операцій та інформаційного обміну зі Спеціально уповноваженим органом; 
 • окремих випадків при обслуговуванні клієнтів, які належать до категорії PEPs, або інших осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є PEPs (що саме мається на увазі під поняттям "окремі випадки" - не вказується).
 
Варто ураховувати, що зазначений лист – це лише констатація намірів, тоді як саме закони та нормативно-правові акти НБУ будуть визначати обов'язкові до виконання приписи з регулювання відповідного питання у післявоєнний період. 
 
 
 
II. Нові правила фінансового моніторингу на період дії воєнного стану від законодавця
 
Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" № 2120-IX від 15.03.2022 (далі – Закон № 2120-IX) урегульовано, серед іншого, окремі питання здійснення фінансового моніторингу на період дії воєнного стану.
 
Цим законом, зокрема, доповнено розділ X Прикінцевих та перехідних положень Закону про ПВК/ФТ пунктом 9, відповідно до якого змінено правила здійснення фінансового моніторингу банками під час внесення їх клієнтами-фізичними особами готівки на свої поточні рахунки. 
 
 
1) Фінансові операції, що не потребують встановлення джерел походження коштів у період воєнного стану
 
До припинення чи скасування воєнного стану в Україні діятимуть особливі правила, зокрема:
 
 • при внесенні клієнтом банку-фізичною особою готівки на свій поточний рахунок, у розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції, у банку відсутній обов'язок встановлювати джерело походження таких коштів, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості. 

Нагадаємо, що згідно зі статтею 20 Закону про ПВК/ФТ для фізичних осіб фінансові операції з готівкою є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції;

 • з такими коштами банкам забороняється здійснювати видаткові операції (зокрема, видавати кошти у готівковій формі, проводити їх переказ). 
 
Важливо: на банк покладається обов'язок попередньо повідомити клієнта - фізичну особу про зазначені обмеження видаткових операцій.
 
Виключення: зазначена вище заборона щодо здійснення видаткових операцій не діє, у разі:
 • проведення переказу коштів на спеціальні рахунки, відкриті НБУ для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій держави-агресора рф;
 • проведення переказу коштів для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".
 
Тобто, наведений перелік виключень частково узгоджується із Постановою № 60.
 
 
2) Коли банк відновить видаткові операції з коштами, внесеними в готівковій формі на поточні рахунки клієнтів - фізичних осіб у період дії воєнного стану без встановлення джерела їх походження?
 
Закон № 2120-IX передбачає, що банк зможе здійснювати за загальними правилами видаткові операції із такими коштами за одночасної наявності наступних умов:
 • після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в Україні; та
 • після вжиття банком заходів для встановлення джерел походження таких коштів відповідно до вимог Закону про ПВК/ФТ.

 

3) Підозрілі операції та процедура замороження активів
 
У випадку наявності у банку підозри, що внесені клієнтом - фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний: 
 
 • негайно, без попереднього повідомлення клієнта - фізичної особи, заморозити ці активи; та 
 • негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку) про такі заморожені активи.
 
При цьому, Закон № 2120-IX не визначає нові (спеціальні) правила ідентифікації банком фінансових операцій як підозрілих. Відтак, згідно з п. 5 додатку 15 Положення № 65 банк самостійно розробляє перелік індикаторів підозрілості фінансових операцій з урахуванням індикаторів, зазначених у додатку 20 до цього Положення, типологічних досліджень СУО та рекомендацій НБУ в сфері ПВК/ФТ.
 
Разом з цим, варто звернути увагу, що незмінним залишається обов'язок банку документувати всі заходи, вжиті ним щодо спростування/підтвердження своїх підозр під час здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів (п. 9 додатку 15 Положення № 65).
 
Повертаючись до підозрілих операцій та замороження активів, у разі надходження до банку від Служби безпеки України інформації про те, що підозра банку не підтвердилася, такий банк зобов'язаний: 
 
 • 1) не пізніше наступного робочого дня з дня надходження відповідної інформації розморозити відповідні активи;
 • 2) не пізніше наступного робочого дня після розмороження активів проінформувати про це Службу безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку).
 
Тобто, у період дії воєнного стану за наведених вище умов на банк не покладається обов'язок повідомляти Спеціально уповноважений орган про підозрілі фінансові операції, замороження/розмороження активів, як передбачають загальні правила здійснення фінансового моніторингу.
 
У свою чергу, протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в Україні банк буде зобов'язаний надати Спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи відповідно до передбачених Законом про ПВК/ФТ вимог.
 
Важливо: Закон № 2120-IX передбачає, що замороження активів відповідно до наведених вище правил, не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності банку, його посадових осіб та інших працівників за порушення умов відповідних правочинів, якщо вони діяли відповідно до п. 9 розділу X Прикінцевих та перехідних положень Закону про ПВК/ФТ.
 
Таким чином, основні нововведення у сфері здійснення фінансового моніторингу стосуються спрощення проведення фінансових операцій із готівковими коштами, які перераховуються фізичними особами на потреби і підтримку Збройних Сил України та для допомоги найуразливішим категоріям населення, а також механізмів ідентифікації та верифікації окремих категорій покупців облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".
 
 
Разом – ми сила! Перемога за Україною!
 
 
 
Над матеріалом працювали: радник EVERLEGAL Олександр Пашинін та юрист EVERLEGAL Марина Данкевич.
Якщо у вас є запитання, будь ласка, звертайтесь до нас в Telegram каналі
Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us