HR-департаменту

Виступаючи в ролі юридичного радника компанії у сфері транспорту та інфраструктури, ми надаємо допомогу HR-відділу з наступних питань:

  • працевлаштування топ-менеджменту компанії і подальше припинення їх повноважень (включаючи підготовку і укладення трудових договорів або цивільно-правових угод з членами наглядової ради та / або ради директорів, угод про припинення трудових відносин тощо)
  • працевлаштування іноземців в Україні (включаючи отримання дозволів на працевлаштування, посвідок на тимчасове проживання та української візи)
  • конфіденційність даних (включаючи підготовку договорів про нерозголошення з працівниками, внутрішніх правил, що стосуються конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці тощо)
  • відповідальність топ-менеджменту (зокрема підготовка внутрішніх нормативних актів про наглядову раду чи раду директорів, оптимізація структури корпоративного управління в статутних документах компанії тощо)
  • дотримання трудового законодавства (відпустки, лікарняні та декрети, безпека праці, питання, пов’язані з персональними даними тощо)

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us

Експертиза футер