Захист прав дітей в умовах воєнного стану

В умовах війни виникла нагальна потреба законодавчого врегулювання ряду питань щодо захисту прав дітей, вирішення яких за загальним порядком, який діяв у мирний час, було неможливим. 

Очевидно, що воєнний стан та активні бойові дії в Україні визначають нові реалії сьогодення, і встановлений чинним законодавством загальний порядок захисту прав дітей, який діяв у мирний час, у більшості випадків просто перестав працювати. 

В умовах воєнного стану гостро постало питання про можливість реального захисту прав дітей, які стали жертвами російської агресії і залишилися без піклування батьків чи перебувають у складних життєвих обставинах. 
Інформуємо про те, що 22.03.2022 постановою Кабінету Міністрів України № 349 (далі – "Постанова № 349") були внесені зміни до деяких нормативно-правових актів України щодо захисту прав дітей на період надзвичайного або воєнного стану.

 

1. Тимчасове влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу 
 
Затверджені Урядом зміни надають можливість тимчасово влаштовувати дітей, які залишилися без батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу. 
 
Постановою № 349 встановлено, що пункт 2 Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 № 564 доповнюється новим положенням наступного змісту: 
 
"Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану до дитячого будинку сімейного типу можуть влаштовуватися діти, які залишилися без батьківського піклування, на умовах тимчасового влаштування в межах передбаченої граничної чисельності дітей у дитячому будинку сімейного типу".
 
Відповідні зміни були внесені також до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (далі – Порядок № 866).
 
Питання влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу за вказаних вище умов не виноситься на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини.
 
  • Нагадаємо, що дитячий будинок сімейного типу – це окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Глава 20-2 Сімейного кодексу України, ст.ст. 256-5 – 256-8)
  • За приписами ст. 256-6 Сімейного кодексу України батьки-вихователі – це подружжя або окрема особа, що не перебуває у шлюбі, які взяли дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для виховання та спільного проживання. Батьки-вихователі є законними представниками дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.
 
ВАЖЛИВО: Відповідно до ч. 2 ст. 256-7 Сімейного кодексу України на влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.
 
Згода дитини на влаштування її до дитячого будинку сімейного типу з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності батьків-вихователів і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ.
 
 
2. Тимчасове влаштування дітей у прийомні сім'ї 
 
Також внесені зміни передбачають можливість тимчасового влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, у прийомні сім'ї. 
 
Постанова № 349 визначає, що пункт 2 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 № 565, після абзацу другого доповнюється новим абзацом такого змісту:
 
“Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану у прийомні сім’ї можуть тимчасово влаштовуватися діти, які залишилися без батьківського піклування, на умовах тимчасового влаштування в межах передбаченої граничної чисельності дітей у прийомній сім’ї”. 
 
Відповідні зміни були внесені також до Порядку № 866.
 
Питання влаштування дітей у прийомні сім'ї за вказаних вище умов не виноситься на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини.
 
  • Нагадаємо, що прийомна сім'я – це сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Глава 20-1 Сімейного кодексу України, ст.ст. 256-1 – 256-4).
  • Статтею 256-2 Сімейного кодексу визначено, що прийомні батьки – це подружжя або особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.
 
ВАЖЛИВО: Згідно із приписами ст. 256-3 Сімейного кодексу України на влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до прийомної сім'ї потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.
Згода дитини на її влаштування до прийомної сім'ї з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності прийомних батьків і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ.
 
 
3. Тимчасове влаштовування дітей, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, до інших закладів, в яких передбачено цілодобове перебування дітей.
 
Постановою № 349 передбачено, що під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які залишилися без піклування батьків, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, можуть тимчасово влаштовуватись до інших закладів, в яких передбачено цілодобове перебування дітей, у населених пунктах, в яких можливо забезпечити безпеку дітей з урахуванням їх віку та стану здоров’я.
 
На період тимчасового влаштування діти вважаються вихованцями закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, до яких вони влаштовані відповідно до законодавства до введення надзвичайного або воєнного стану.
 
 
 
4. Спрощена процедура взяття дитину під опіку/піклування
 
Вважаємо, дуже позитивний крок – встановлення спрощеної процедури взяття дитини під опіку/піклування особами, які перебувають із нею у сімейних і родинних відносинах.
 
Загальний порядок встановлення опіки/піклування над дитиною вимагав дуже великий пакет документів, зібрати які в умовах воєнного стану було практично неможливо. Також закон передбачав обов'язок потенційного опікуна/піклувальника проходити  курс навчання з виховання таких дітей у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що також ускладнювало процедуру оформлення опіки/піклування.
 
Відповідно до внесених Постановою № 349 змін до законодавства під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки) з дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, виявила бажання взяти її під опіку, піклування подає службі у справах дітей за місцем свого проживання або за місцем виявлення дитини такі документи:
  • заяву;
  • копію паспорта громадянина України;
  • документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною; 
  • довідку від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку;
  • довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника або через Портал “Діяˮ. У разі неможливості її отримання, кандидат в опікуни, піклувальники подає заяву про відсутність притягнення його до кримінальної відповідальності відповідно до статей Кримінального кодексу України, зазначених у пункті 10 частини першої статті 212 Сімейного кодексу України. Відповідальність за достовірність наданої службі у справах дітей інформації щодо відсутності судимості покладається на опікунів чи піклувальників.

 

Після припинення надзвичайного або воєнного стану довідка про наявність чи відсутність судимості опікуна, піклувальника надається службі у справах дітей протягом місяця.

У разі виявлення факту подання недостовірної інформації опіку, піклування може бути скасовано протягом місяця. 
 
 
Також новий порядок визначає, що під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану проходження особами, в сім’ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, під опіку, піклування, курсу навчання з виховання таких дітей у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді не вимагається.
 
Питання влаштування дітей шляхом встановлення над ними опіки/піклування за вказаних вище умов не виноситься на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини.
 
 
 
5. Додатково по темі
 
Інфографіка, підготовлена Офісом Президента України з приводу питань постановки на консульський облік дітей, які через війну виїхали за межі України. 
 
 
 

У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся до нас за додатковими консультаціями. 

Слава Україні!

 

Матеріал підготувала: старший юрист EVERLEGAL, Юлія Танцюра

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us