Інвестиції в Україну під час війни: військові облігації

25 лютого 2022 року Постановою № 156 (надалі – "Постанова") Кабінет Міністрів України прийняв рішення про здійснення державних внутрішніх запозичень в обсязі до 400 млрд. гривень шляхом поетапного випуску облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації". 

 

Військові облігації як облігації внутрішньої державної позики України

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", облігації внутрішньої державної позики України (надалі – "ОВДП") – це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. ОВДП є державними облігаціями і можуть існувати лише в електронній формі. 

Емісію (випуск) ОВДП здійснює Міністерство фінансів України відповідно до його обов'язків, визначених Бюджетним кодексом України. Операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням ОВДП, їх погашенням і виплатою доходів за ними здійснює Національний банк України (надалі – "НБУ"). Останній також проводить депозитарну діяльність щодо таких цінних паперів. Особливості провадження такої депозитарної діяльності визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – "НКЦПФР") за погодженням із НБУ.

 

Умови ОВДП "Військові облігації"
 
ОВДП "Військові облігації" є формою залучення додаткових коштів для поповнення бюджету на період воєнного стану. Постанова передбачає наступні основні умови таких ОВДП:
 
  • валюта – гривня;
  • номінальна вартість однієї облігації – 1 000 гривень;
  • купонний період – 1 рік;
  • ставка доходу – 11 відсотків річних;
  • строк обігу – до 15 років.

 

Придбання військових облігацій

Придбати військові облігації можна як фізичним так і юридичним особам через банки або брокерів. Для зручності інвесторів Міністерство фінансів України опублікувало інформацію щодо банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів.

Обравши банк або брокера, необхідно звернутись у визначений ними спосіб (звернутись у відділення, до менеджера, скористатись мобільним додатком або іншим чином) для укладення договору, відкриття рахунку у цінних паперах та надання замовлення для придбання військових облігацій. Частина банків та брокерів скасували комісії та спростили процедуру реєстрації нових клієнтів.

Придбавати військові облігації можуть також нерезиденти. Для цього Рішенням № 162 від 13 березня 2022 року НКЦПФР дозволила нерезидентам відкривати рахунки та укладати договори щодо військових облігацій за спрощеною процедурою: для фізичних осіб-нерезидентів – на підставі паспортних даних, а для юридичних-осіб нерезидентів – на підставі коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. На відміну від резидентів України, які можуть розраховуватись за військові облігації, номіновані у гривні, лише у гривнях, нерезиденти можуть сплачувати вартість військових облігацій, номінованих у гривні, як у гривні, так і у валюті.

Окрім гривневих військових облігацій інвестори можуть придбати військові облігації, номіновані у валюті. Зокрема, Рішенням № 163 від 14 березня 2022 року НКЦПФР доповнила перелік цінних паперів, операції з якими дозволені на вторинному ринку на період дії воєнного часу, і таким чином допустила доларові військові облігації на ринки капіталу. Вартість придбання таких військових облігацій сплачується резидентами та нерезидентами або у доларах, або у гривні відповідно до актуального курсу. Виплата відсотків за такими облігаціями та їх погашення здійснюється Міністерством фінансів України, відповідно, у доларах.

 

Фінансовий моніторинг та оподаткування

Для придбання військових облігацій не потрібно доводити джерело походження коштів. Відповідно до Постанови Правління НБУ № 47 від 11 березня 2022 року, банки не здійснюють заходів із перевірки джерел походження коштів, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правовими актами НБУ, у разі проведення фінансових операцій із зарахування готівкових коштів на рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації". Така Постанова Правління НБУ діє протягом строку дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Додатковою перевагою ОВДП для інвесторів-фізичних осіб є те, що сума доходів, отриманих у виді процентів, що нараховані на державні цінні папери (відповідно до пп. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України) та інвестиційний прибуток, отриманий від операцій з державними цінними паперами (відповідно до пп. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України), не входять до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. 

Крім того, Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" № 466-IX від 16 січня 2020 року, були внесені зміни до абз. 1 пп. 1.7 п. 16-1 Підрозділу 10 "Інші перехідні положення" Податкового кодексу України, відповідно до яких сума доходів, отриманих у виді процентів, що нараховані на ОВДП, та інвестиційний прибуток, отриманий від ОВДП не є об'єктом оподаткування військовим збором.

Таким чином, інвестори-фізичні особи отримують гарантований дохід від ОВДП, який не оподатковується. Оподаткування доходу інвесторів-юридичних осіб залежить від обраної системи оподаткування. Наприклад, суми доходу від ОВДП, що надійшли на рахунок юридичної особи-платника єдиного податку, підлягають оподаткуванню.

 

Інші юридичні аспекти щодо військових облігацій

Відповідно до абз. 2 ч. 7 ст. 11 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", дострокове погашення державних облігацій допускається, якщо така можливість передбачена умовами їх розміщення. Щодо військових облігацій про можливість дострокового погашення не йдеться.

Якщо виникає така потреба, інвестор має право продати військові облігації на вторинному ринку. Для цього потрібно звернутись до торгівця цінними паперами, який має брокерську ліцензію, видану НКЦПФР. Окремі банки надають можливість клієнтам продати ОВДП в режимі онлайн.

Додатково, вищезазначене Рішення НКЦПФР № 162 від 13 березня 2022 року, серед іншого, передбачає, що депозитарні установи можуть проводити операції, пов'язані із заставою в банках державних цінних паперів, зміною та припиненням такої застави, а також зверненням стягнення на предмет застави. Отже, військові облігації можуть бути предметом застави, зокрема, для отримання кредитів.

 

Над оглядом працювала юрист EVERLEGAL Ольга Городнюк.
Якщо у вас є запитання, будь ласка, звертайтесь до нас в Telegram каналі

 

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us