Особливості захисту інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану

13 квітня 2022 року набув чинності Закону України "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України" ("Закон").


Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту необхідність прийняття даного Закону зумовлена надзвичайною важливістю створити правові механізми захисту інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності, не допустити втрати прав інтелектуальної власності у період дії воєнного стану, адже на державу покладено обов’язок мінімізувати вплив негативних факторів та наслідків дії воєнного стану на громадян України.

Законом передбачено, що з дня введення в Україні воєнного стану, тобто з 24 лютого 2022 року, зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених законами України про "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про правову охорону географічних зазначень", "Про авторське право і суміжні права" та "Про охорону прав на сорти рослин". Перебіг цих строків продовжується з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, з урахуванням часу, що минув до їх зупинення.

 
Ключові положення Закону:
 
  • відповідна дія щодо продовження чи підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності вважається вчиненою особою вчасно, якщо вона вчинена не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану;
  • майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану; та
  • правила зупинення перебігу строків не тягнуть за собою зупинення дії свідоцтв, патентів, якими засвідчується виникнення прав інтелектуальної власності, а також відповідних прав інтелектуальної власності, які продовжують діяти і реалізуються суб’єктами права інтелектуальної власності у повному обсязі.
 
Крім цього, фізичні та юридичні особи можуть подати документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо), подання яких вимагається спеціальними законами та іншими підзаконними актами у сфері інтелектуальної власності не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, без сплати зборів за поновлення, подовження або продовження відповідних строків.
 
Разом з тим, слід враховувати, що строки для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строки щодо процедур набуття цих прав визначаються не лише переліченими вище законами України, але й міжнародними угодами та договорами, згода на обов'язковість  яких надана Верховною Радою України. 

Нагадаємо, що відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про міжнародні договори України" якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

У зв'язку з цим радимо у кожному конкретному випадку при вирішенні питання щодо перебігу строків вчинення тих чи інших дій, пов'язаних з охороною чи набуттям прав інтелектуальної власності, виходити з того, яким саме нормативно-правовим актом такі строки встановлені. 
 
 
Джерело: Конституція України, Закон України "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України", Закон України "Про міжнародні договори України".
 
Наші експерти: Євгеній Дейнеко, Андрій Оленюк, Юлія Танцюра, Юлія Шарабар. 
 
Як ми можемо Вам допомогти: 
  • консультування щодо здійснення прав інтелектуальної власності;
  • захист та представництво у справах про порушення прав інтелектуальної власності; та
  • підготовка та подання документів у сфері інтелектуальної власності.
 
 
Ключові слова: майнові права, інтелектуальна власність, воєнний стан, авторське право, патент.
 
Ми у соцмережах: FacebookLinkedInвeбсайтTelegram

 

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us