Підписано Закон України "Про хмарні послуги"

15 березня 2022 року Президентом України підписано Закон України "Про хмарні послуги" ("Закон"), який визначає правові відносини, пов’язані із обробкою та захистом даних при використанні технології хмарних обчислень, наданні хмарних послуг та особливостей їх використання у публічному секторі.
 
Закон закладає засади для розвитку платформ інформаційно-комунікаційних технологій, що базуються на хмарних обчисленнях та реалізації принципу переваги хмарного середовища (cloud first).
 
Закон набирає чинності 16 вересня 2022 року.
 
 
Основні положення 
 
Закон визначає:
  • поняття "хмарних обчислень", "хмарних послуг", "надавача хмарних послуг", "користувача хмарних послуг", "хмарних ресурсів", "центр обробки даних (ЦОД)";
  • перелік хмарних послуг, способи їх надання, встановлює вимоги до надавача хмарних послуг для публічних замовників;
  • правові засади надання хмарних послуг, істотні умови договору  про надання хмарних послуг; 
  • особливості надання та споживання хмарних послуг, обробки персональних даних та захисту інформації при наданні хмарних послуг.

 

Поняття та види хмарних послуг
 
Відповідно до Закону хмарна послуга – послуга з надання хмарних ресурсів за допомогою технології хмарних обчислень, що передбачає можливість дистанційного доступу користувача до хмарної інфраструктури через електронні комунікаційні мережі. До хмарних послуг належать:
 
  • інфраструктура як послуга - полягає у наданні користувачу обчислювальних ресурсів, ресурсів зберігання або систем електронних комунікацій за допомогою технології хмарних обчислень;
  • платформа як послуга - полягає у наданні користувачу доступу до інфраструктури та наборів комп'ютерних програм за допомогою технології хмарних обчислень;
  • програмне забезпечення як послуга - полягає у наданні користувачу доступу до прикладних комп'ютерних програм за допомогою технології хмарних обчислень через онлайн-сервіс або комп'ютерні програми-агенти;
  • безпека як послуга – послуга з кіберзахисту, що надається користувачу з використанням хмарних ресурсів;
  • інші послуги, що відповідають визначенню хмарних послуг.
 
Хмарні послуги надаватимуться шляхом використання певного типу хмари. Хмара може бути приватною, колективною, публічною або гібридною (поєднання двох або більше хмар).
 
 
Порядок надання хмарних послуг

Надавачем хмарних послуг може бути юридична особа чи ФОП, який внесений до Переліку надавачів хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних ("Перелік"). Веденням Переліку буде займатись регулятор комунікаційних послуг - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.
 
Вимоги до надавачів хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних, яким надавач хмарних послуг має відповідати для внесення до Переліку, та порядок підтвердження відповідності цим вимогам будуть визначені Кабінетом Міністрів України.
 
Послуги надаватимуться шляхом укладення договору у письмовій формі. За договором про надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних надавач хмарних послуг зобов’язується надати у визначений спосіб одну чи декілька визначених користувачем послуг, а користувач зобов’язується оплатити надавачу хмарних послуг зазначену послугу.
 
Типовий договір про надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних публічному користувачу та об’єкту критичної інформаційної інфраструктури буде затверджений Урядом.
 
Публічні користувачі хмарних послуг, зокрема органи державної влади та місцевого самоврядування, обиратимуть надавача хмарних послуг із Переліку відповідно до процедур, визначених Законом України "Про публічні закупівлі".
Надання хмарних послуг здійснюватиметься з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, про захист інформації та про кібербезпеку. Надавач послуг буде зобов'язаний надавати користувачу інформацію щодо захисту даних в системі хмарних обчислень від внутрішніх та зовнішніх загроз, кібератак.
 
 
 
Що зміниться із упровадженням хмарних послуг?

Використання хмар оптимізує процес обробки та збереження інформації, а також дозволить уникнути розростання власних систем державних органів, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
 
Зберігання даних у хмарних сховищах сприятиме зменшенню витрат на побудову та розширення обчислювальних потужностей держави, стимулюватиме перехід на хмарну модель більшості секторів української економіки та створить умови для ефективного використання державних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій при обробці інформації.
 
 
 
Матеріал підготувала команда EVERLEGAL
Якщо у вас є запитання, будь ласка, звертайтесь до нас в Telegram каналі
Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us