Зміна місця проживання у зв'язку з воєнними діями. Чи потрібно ставати на облік як внутрішньо переміщена особа?

Поняття внутрішньо переміщеної особи

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які були змушені покинути своє місце проживання внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

У зв'язку з воєнними діями чимало осіб вимушені покинути свої домівки і переїхати в більш безпечні регіони України. Такі особи можуть отримати статус внутрішньо переміщених осіб. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 269 від 13 березня 2022 року внесені зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ("Порядок").

Право стати на облік та отримати довідку отримали особи, які після введення 24 лютого 2022 року воєнного стану перемістилися з території, де проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204 "Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми "єПідтримка" ("Перелік").

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 332 від 20 березня 2022 року "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам" ("Постанова") внесені зміни до Порядку та затверджені:

 • Форма заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам; форма заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
 • Порядок використання коштів державного бюджету для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
 
Постановою розширений перелік осіб, які мають право на отримання довідки. Стати на облік можуть особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи на цій території:
 
 • перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 року або за 2021 рік.
 
Таким чином, радимо не зволікати та стати на облік як внутрішньо переміщена особа, щоб отримати право на допомогу від держави.
 
 
Куди звернутись?

Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 
 
Для отримання довідки потрібно звернутись із заявою про взяття на облік до органів соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій або виконавчих органів міських, районних у містах рад, а у період дії воєнного стану – також до уповноваженої особи територіальної громади/ ЦНАПу.
 
Відповідно до Порядку заява про взяття на облік може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ("Портал Дія"). Однак станом на 28.03.2022 технічної можливості поки немає (очікуємо на оновлення). 
 
 
 
Необхідні документи

Із заявою та іншими документами неповнолітня та повнолітня особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, — через законного представника. 
 
Під час подання заяви необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус (наприклад, посвідчення водія, посвідка на тимчасове проживання), або свідоцтво про народження дитини. 
 
На період воєнного стану на Порталі Дія доступний тимчасовий цифровий документ — єДокумент, який можна використовувати, щоб підтвердити особу.
 
Якщо у пред'явленому документі відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, потрібно надати докази, що підтверджують цей факт.
 
Таким доказом може бути військовий квиток, трудова книжка, документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно, документи про освіту, медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо.
 
 
У разі подання заяви законним представником, додатково подаються:
 • документ, що посвідчує особу законного представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
 • у разі потреби - свідоцтво про народження дитини.
 
У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини родичами, законним представником або керівником дитячого закладу додатково подаються:
 • документ, що посвідчує особу заявника;
 • документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;
 • документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.

 

За результатами розгляду документів заявнику видається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в день подання заяви, а у разі відсутності у пред'явленому документі відмітки про реєстрацію місця проживання – протягом 15 робочих днів. Послуга є безоплатною. Відомості про особу включаються до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Заява через Портал Дія може бути подана повнолітньою або неповнолітньою особою, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі наявності дітей подання заяви про взяття їх на облік можливе лише за наявності  відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження таких дітей.

Подання будь-яких інших документів для отримання довідки не вимагається. Після включення відомостей про особу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб така особа може сформувати засобами Порталу Дія електронну довідку, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення та взяття на облік.

 

Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб


Правовий статус внутрішньо переміщених осіб визначається Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Завдяки цьому статусу можна отримати право на безоплатну вторинну правову допомогу, щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, переоформлення соціальних виплат тощо.

З початку проведення АТО, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 року "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг", право на грошову допомогу від держави в першу чергу мали лише особи, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення АТО або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, або особи, які перемістились з:

 • тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, АР Крим і м. Севастополя;
 • населених пунктів, що входять до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
 • населених пунктів, що входять до Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.
 
Однак відтепер, відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, право на грошову допомогу мають особи, які:
 • перемістилися з тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії та що визначена в Переліку; або
 • станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505. 

 

Іншими словами, під зазначену вище грошову допомогу підпадають також "двічі біженці" – українці, які з 2014 року покинули свої домівки в результаті збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях та змушені знову шукати прихистку в більш безпечних регіонах країни у зв'язку зі збройною агресією рф 24 лютого 2022 року. 

Право на допомогу не мають особи, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року у регіонах, що не включені до Переліку, за винятком осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

Умови надання та розмір допомоги на проживання
 
Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
 
Розмір допомоги становить 3000 гривень на проживання на кожну дитину або людину з інвалідністю, та 2000 гривень на кожну іншу особу. 
 
Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану.
 
Для отримання допомоги потрібно подати заяву:
 • до органів соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій або виконавчих органів міських, районних у містах рад, а у період дії воєнного стану – також до уповноваженої особи територіальної громади/ЦНАПу; або
 • через Портал Дія.
Особам, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505, допомога на проживання призначається автоматично без подання додаткового звернення.
 
Відомості про осіб включаються до Реєстру внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання.
 
 
 
Матеріал підготувала команда EVERLEGAL
Якщо у вас є запитання, будь ласка, звертайтесь до нас в Telegram каналі

 

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us