Закон України "Про віртуальні активи" було повернуто Верховній Раді із пропозиціями Президента України

Публікації
21.10.2021 774

8 вересня 2021 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про віртуальні активи", яким визнала існування такого особливого виду майна як критовалювата, а також визначила її правовий статус в Україні ("Закон"). Наразі для ознайомлення доступний текст Закону, підписаний Головою Верховної Ради України 20 вересня 2021 року.

5 жовтня 2021 року Закон було повернуто Президентом України на доопрацювання Верховній Раді України, а 7 жовтня 2021 року було надано відповідні пропозиції Президента України до Закону ("Пропозиції").

Про мету Закону, сферу його застосування, основні положення Закону та суть Пропозицій йдеться далі.

Мета Закону

Як зазначено у пояснювальній записці, ринок віртуальних активів в Україні, хоч і є фактично сформованим, але знаходиться повністю поза межами правового регулювання держави та потребує належного законодавчого врегулювання. Воно покликане не лише надати можливість учасникам ринку розпоряджатися віртуальними активами, але й забезпечити баланс інтересів учасників ринку та сприяти надходженню інвестицій в Україну. 

Сфера застосування Закону

Правове регулювання, передбачене Законом, застосовується до правовідносин, що виникають:

  • у разі постачання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, якщо суб'єкти таких правовідносин (наприклад, постачальники послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів, послуг з обміну віртуальних активів, послуг з переказу віртуальних активів тощо) мають зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України; 
  • у зв'язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо сторони визначили право України як таке, що підлягає застосуванню до правочину в цілому або до окремої його частини;
  • у зв'язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо обидві сторони правочину є резидентами України; 
  • у зв'язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо особа, яка здійснює операції з віртуальними активами у своїх інтересах (набувач віртуального активу), є резидентом України.

При цьому визначено, що віртуальний актив – це нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі.

Основні положення Закону

Закон регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів та встановлює, зокрема, наступні основи правового регулювання: 

  • віртуальні активи не є засобом платежу на території України та не можуть бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги);
  • учасники ринку віртуальних активів мають право відкривати та використовувати для здійснення розрахунків за операціями з віртуальними активами рахунки у банках;
  • учасники ринку віртуальних активів мають право на судовий та інші способи захисту своїх прав на віртуальні активи з боку держави та з боку інших учасників ринку віртуальних активів; та
  • діяльність постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, допускається виключно за умови отримання відповідного дозволу.

У чому полягають Пропозиції?

Закон передбачає, що державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів здійснюватиметься декількома органами, зокрема Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, обов'язок щодо створення якого покладений на Кабінет Міністрів України.

Однак, як визначено у Пропозиціях, створення нового центрального органу виконавчої влади потребуватиме значних видатків з Державного бюджету України, джерела покриття яких не визначені. Крім того, світовий досвід свідчить про те, що регулювання діяльності з організації торгівлі, обміну та зберігання віртуальних активів зазвичай здійснюється регуляторами фінансових ринків.

Таким чином, Президент України запропонував, що державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів має належати до компетенції фінансових регуляторів, що вже функціонують в Україні, а саме: Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України, без створення окремого центрального органу виконавчої влади. 

Верховна Рада України повторно розгляне Закон не пізніше як через 30 днів після його повернення з Пропозиціями, якщо нею не буде прийнято іншого рішення.

Детальніше про розвиток правового регулювання щодо віртуальних активів в Україні та нововведення Закону радимо прочитати тут

 

 

За детальною інформацією звертайтесь до наших експертів:

Євгеній Дейнеко

Керуючий партнер

deyneko@everlegal.ua

 

Христина Єрменчук

Юрист

yermenchuk@everlegal.ua

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us