День "Х" настав: як вплине на ринок фінансових послуг розкриття інформації про структури власності надавачів фінансових послуг?

Публікації
05.07.2021 684

До 17 червня 2021 року надавачі фінансових послуг були зобов'язані розкрити інформацію про свої структури власності задля налагодження механізму їх прозорості. Відповідні вимоги були унормовані Постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року №30 "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг" (надалі – "Постанова"), яка набрала чинності 17 квітня 2021 року.

Нововведення стосуються:

 • небанківських фінансових установ; 
 • лізингодавців; 
 • операторів поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги; та 
 • юридичних осіб, що мають намір отримати ліцензію надавачів фінансових послуг.

Натомість, банки та кредитні спілки не належать до суб'єктів, що підпадають під вимоги цієї Постанови.

Окрім строку для розкриття інформації про свої структури власності, Національний банк України ("НБУ") встановив також чіткі часові межі для приведення їх у відповідність до нових вимог, якщо вони не є прозорими, а саме до 17 жовтня 2021 року. Зі спливом відведеного часу та у разі невживання заходів щодо приведення структури власності у відповідність до Постанови, НБУ матиме право анулювати усі ліцензії, видані такому надавачу фінансових послуг. Надалі надавачі фінансових послуг зобов'язуються щороку до 1 лютого станом на 1 січня поточного року подавати інформацію до НБУ про свої структури власності.

"Прозорість" чи "непрозорість" – ось в чому питання

Серед положень Постанови чільне місце посідає питання прозорості структури власності надавача фінансових послуг, яке досягається шляхом одночасного виконання таких умов:

 • Визначення усіх ключових учасників, власників істотної участі, осіб, що мають значний або вирішальний вплив на управління та діяльність надавача фінансових послуг, а також взаємозв'язку між ними;
 • Погодження усіма власниками істотної участі в надавачі фінансових послуг набуття або збільшення такої істотної участі; та
 • Відсутність осіб у структурі власності, яким заборонено володіти корпоративними правами надавача фінансових послуг чи здійснювати щодо нього значний або вирішальний вплив.       

​Натомість, Постанова додатково визначає обставини, за яких структура власності є непрозорою:

 • Використання трастової конструкції, інституту спільного інвестування, іноземних фондів або інших правових утворень, за умови нерозкриття НБУ повної та достовірної інформації зокрема про осіб, які здійснюють значний або вирішальний вплив на управління чи діяльність надавача фінансових послуг та про компанії з управління активами.
 • Циклічність структури власності;
 • Неможливість встановити осіб, які здійснюють значний вплив на управління або діяльність надавача фінансових послуг;
 • Володіння акціями або частками в структурі власності надавача фінансових послуг в інтересах іншої особи та виконання відповідних юридично значущих дій.

Контроль за дотриманням вимог щодо структури власності

НБУ має право здійснити повну перевірку структури власності надавача фінансових послуг та у разі виявлення ознак непрозорості, визначити перелік заходів для приведення структури у відповідність до Постанови. Надавачу фінансових послуг надається не менше 15 робочих днів для внесення змін. 

У разі неврахування рекомендацій протягом визначеного строку, НБУ в особі Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ("Комітет з питань нагляду") приймає рішення про визнання структури власності надавача фінансових послуг непрозорою. Для цього Комітет з питань нагляду може залучати уповноважених представників надавача фінансових послуг для надання пояснень чи заперечень. Проте не врахувавши рекомендації НБУ повторно, надавач фінансових послуг матиме додаткову можливість на виправлення ситуації - НБУ встановить додатковий строк у відповідному повідомленні із копією рішення. 

Тоді протягом 30 робочих днів від дня отримання від надавача фінансових послуг клопотання про перегляд рішення щодо непрозорості, НБУ визначить, чи підлягає структура власності визнанню чи відмови у визнанні як прозорої. 

Крім того, прозора структура власності може бути визнана непрозорою повторно

Обов'язки надавача фінансових послуг

 • Здійснювати контроль за відповідністю своєї структури власності вимогам прозорості;
 • Повідомляти НБУ про зміни в складі відомостей про структуру власності та про будь-які прояви її невідповідності вимогам Постанови протягом 10 робочих днів;
 • Розміщувати актуальну та достовірну інформацію про остаточних ключових учасників, власників істотної участі та схеми на вебсайті надавача фінансових послуг у мережі Інтернет; та
 • Повідомляти НБУ про призначення відповідальної особи протягом 10 робочих днів.

Детальніше ознайомити із текстом Постанови можна за посиланням

 

За детальною інформацією звертайтесь до наших експертів:

Юлія Кильчинська

Старший юрист

kylchynska@everlegal.ua

 

Ольга Городнюк

Юрист

horodniuk@everlegal.ua

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us