Положення закону про акціонерні товариства мають перевагу над положеннями статуту, що не був приведений у відповідність до такого закону

Публікації
31.12.2021 754

16 листопада 2021 року Верховний Суд розглянув позов акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "КІРОВОГРАДГАЗ" ("ВАТ") до ВАТ про визнання недійсними рішень наглядової ради ВАТ. Позивачі аргументували позовні вимоги тим, що прийняття відповідних рішень, зокрема щодо обрання і відкликання голови та членів правління, належало до повноважень загальних зборів відповідно до статуту ВАТ, який був прийнятий ще у 2004 році та не був приведений у відповідність до чинного законодавства. Натомість Закон України "Про акціонерні товариства" ("Закон") відносить прийняття таких рішень до компетенції загальних зборів товариства. 

Тому Суд наголосив, що положення закону мають пріоритет над положеннями статуту, що не був приведений у відповідність до такого закону.

Важливо зазначити, що Закон надає можливість передбачити у статуті акціонерного товариства ("АТ"), що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності АТ, включаючи питання виключної компетенції наглядової ради. У такому разі положення статуту будуть мати перевагу над положеннями Закону. Однак, така можливість не стосується АТ, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі або 50 і більше відсотків акцій яких перебувають у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 %. У згаданій судовій справі у ВАТ 51% акцій перебувало у статутному капіталі господарського товариства, частка держави в якому становить 100%. Відповідно, загальні збори не могли перебрати на себе частину виключної компетенції наглядової ради.

З текстом постанови можна ознайомитись за посиланням.

 

 

За детальною інформацією звертайтесь до наших експертів:

Старший юрист
kylchynska@everlegal.ua

 

 

Юрист
horodniuk@everlegal.ua

 

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us