Концепція розвитку цифрових компетентностей до 2025 року та її значення

Новини ІТ
15.04.2021 3908

У сучасному світі важко знайти сферу, яка не була б пов'язаною із цифровими технологіями. Враховуючи ситуацію із розповсюдженням COVID-19, з'являється нагальна потреба трансформувати будь-який процес, операцію або продукт у режим онлайн. Крім того, в часи постійного розвитку нових технологій важливо бути обізнаним у кожній сфері цифрового життя. 

Саме задля покращення обізнаності громадян 3 березня 2021 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 167-р від було схвалено Концепцію розвитку цифрових компетентностей до 2025 року ("Концепція").

Ключові положення Концепції

Концепція спрямована передусім на розвиток цифрових технологій та впровадження інновацій у всі сфери суспільного життя. Надається визначення поняттю "цифрова компетентність", що є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, інших особистих якостей у сфері інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність із використанням таких технологій. 

Серед ключових положень, які передбачає Концепція, варто виокремити наступні:

  • здобуття громадянами цифрової освіти з використанням інформаційних ресурсів;
  • створення Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта";
  • підвищення рівня обізнаності громадян щодо небезпек в мережі Інтернет;
  • розроблення заходів щодо впровадження цифрових засобів доведення інформації;
  • забезпечення правового регулювання з питань формування державної політики у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей; та
  • створення індикаторів для моніторингу стану розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей.

Вищезазначені положення заплановано реалізувати до 2025 року. Крім того, фінансування усіх заходів з реалізації Концепції покладається на органи державної влади. 

Значення Концепції для держави

Реалізація Концепції матиме великий вплив на розвиток держави в рамках виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом ("Угода"). Як відомо, Угода передбачає адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС. У свою чергу, в ЄС запроваджено так званий "Регулятор Цифрових Компетентностей для Громадян ЄС" (англ. "DigComp"), що допомагає особам оцінити свої знання у цифровій сфері або визначити прогалини у своїх навиках. Таким чином, за допомогою Концепції Україна гармонізує національний цифровий ринок із країнами ЄС.

Значення Концепції для бізнесу

Із впровадженням Концепції зростатиме роль і цифрового підприємництва в економіці. Задля цього багато країн (Туреччина, Болгарія тощо) запроваджують тренінги електронного бізнесу (англ. "e-business") для зменшення випадків соціального відчуження та безробіття. У свою чергу, українська Концепція вплине на цифрову трансформацію організацій та корпорацій шляхом залучення більш кваліфікованих (з точки зору володіння цифровими навичками) працівників, підвищить продуктивність і ефективність бізнес-процесів у компаніях.

Значення Концепції для громадян

Перш за все, застосування положень Концепції сприятиме загальному зростанню рівня цифрової грамотності українського населення. Так, Міністерство цифрової трансформації має намір до 2024 року підвищити цифрову грамотність 6 мільйонів українців. Для цього було створено портал "Дія. Цифрова освіта", на якому доступні різні курси, що навчають цифровим навичкам громадян. Крім того, Концепція дозволить особам будь-яких категорій або віку бути залученими у цифрове життя, таким чином, посиливши соціальну інклюзію. 

Досягнути задумане планують за допомогою проведення інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію цифрових технологій та цифрових навичок, зокрема серед населення, на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

 

За детальною інформацією звертайтесь до наших експертів:

Євгеній Дейнеко

Керуючий партнер

deyneko@everlegal.ua

 

Андрій Оленюк

Партнер

olenyuk@everlegal.ua

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us