Мобінг на роботі та трудове законодавство

Публікації
31.12.2021 681

22 листопада 2021 року був наданий висновок Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України для розгляду Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії порушенню прав у сфері праці (реєстр.№ 5748) ("Законопроєкт").

Законопроєкт має на меті захистити працівників від мобінгу на роботі шляхом внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю України ("КЗпП"). Так, пропонується в першу чергу додати статтю 2-2, яка закріплює заборону мобінгу та надає його визначення: 

"Мобінг (цькування), тобто діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність."

Типовими ознаками такого нового для українського законодавства терміну є:

  • повторюваність;
  • наявність кривдника, потерпілого та, за наявності, спостерігачів;
  • дії або бездіяльність роботодавця та/або окремих працівників трудового колективу, наслідком яких, зокрема, є заподіяння моральної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування до зміни місця роботи;
  • економічний тиск – нерівна  оплата праці рівної цінності, позбавлення частини виплат; та
  • психологічний тиск та створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери.

 

Законопроєкт також встановлює гарантію державного захисту працівників від мобінгу та відшкодування шкоди, завданої ним.

Більше того, особи, що стали жертвами мобінгу, а також дискримінації, упередженого ставлення на роботі, гендерно обумовленого насильства будуть наділені правом звернення до суду з метою захисту власної гідності та відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок таких дій або бездіяльності.

Працівники також будуть наділені правом одностороннього розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, в рамках статті 38 КЗпП.

В рамках статті 158 КЗпП на роботодавця планують покласти такі обов'язки:

  • вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров'я працівників;
  • здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці; та
  • провадити інформаційні, навчальні та організаційні  заходи, розробити процедуру надання психологічної допомоги і підтримки постраждалим від мобінгу особам.

 

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні  - лідер громадської ділової думки України і вищий представницький орган всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців на національному рівні - стосовно останнього обов'язку зауважив, що він створить необґрунтоване навантаження на роботодавця та не буде реалізований на практиці.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України в свою чергу піддала критиці нечіткість наданого "мобінгу" визначення, вказавши, що неприйнятним є визначення мобінгу як "діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу". Без конкретної вказівки в законі, діяння передбачає як умисну, так і необережну форму вини. У той же час, у процесі мобінгу здійснення цькування може бути виключно умисним. Це суперечить принципу ясності та недвозначності норм, тому таке визначення не можна вважати конституційним.

Детальніше із текстом Законопроекту можна ознайомитися за посиланням

 

За детальною інформацією звертайтесь до наших експертів:

Старший юрист
kylchynska@everlegal.ua

 

 

Юрист
horodniuk@everlegal.ua

 

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us