Реформа оборонно-промислового комплексу

Публікації
09.08.2021 764

13 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила в цілому Законопроєкт №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" ("Законопроєкт"). Наразі Законопроєкт направлено на підпис Президенту України. 

Метою цього Законопроєкту є перетворення державних унітарних підприємств, які виконують переважно комерційні функції, у державні акціонерні товариства. Ініціатори вважають, що це сприятиме розмежуванню управлінських та регуляторних функцій держави, зменшить корупційні ризики. Окрім того, така модель корпоративного управління була рекомендована Організацією економічного співробітництва та розвитку. Це міжнародна організація, що об'єднує 37 найрозвиненіших країн світу, та належить до трійки провідних світових економічних установ разом з МВФ та Світовим банком. 

У першу чергу Законопроєкт націлений на перетворення Державного концерну "Укроборонпром" ("Укроборонпром") у акціонерне товариство – оборонний холдинг. Однією із причин такого реформування вважають перебування 15 підприємств у його складі у стані банкрутства, а також наявність протермінованої заборгованості підприємств Концерну у розмірі понад 13 млрд грн. 

Ключові положення:

  • Роль Кабінету Міністрів України ("КМУ")

КМУ приймає рішення про реорганізацію Укроборонпрому з державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство. Також КМУ затверджує статут, приймає рішення про випуск акцій, вносить пакети акцій (частки у статутному капіталі) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі до статутного капіталу новоутвореного акціонерного товариства - Укроборонпрому.

  • Правонаступництво 

Акціонерне товариство з дня його державної реєстрації є правонаступником усіх прав і обов’язків Укроборонпрому.

  • Дивіденди

Акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів до державного бюджету з чистого прибутку на підставі рішення загальних зборів Укроборонпрому як акціонерного товариства не пізніше 1 вересня року, що настає за звітним. Дивіденди сплачуються виключно грошовими коштами. На виплату дивідендів спрямовується 30 відсотків прибутку.

  • Органи управління оновленого Укроборонпрому

Органами управління Укроборонпрому як акціонерного товариства стануть загальні збори, наглядова рада та виконавчий орган акціонерного товариства. Як і для будь-якого акціонерного товариства, вищим органом Укроборонпрому будуть Загальні збори, функції яких виконуватиме КМУ.

  • Функції Укроборонпрому

Укроборонпром здійснюватиме регулювання, контроль та координацію діяльності господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі. До його компетенцій належатиме створення підприємств, спільних підприємств та інших юридичних осіб; прийняття рішення щодо їх реорганізації та ліквідації; здійснення управління корпоративними правами (частками у статутному капіталі) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, а також держави, які йому передані в управління. Укроборонпром здійснюватиме також управління пакетами акцій (часток у статутному капіталі), які йому належать.

Окрім цього, Укроборонпром як акціонерне товариство затверджуватиме статути, визначатиме склад органів управління, призначатиме (обиратиме) та звільнятиме з посади членів виконавчого органу господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, 100 відсотків акцій (частки у статутному капіталі) яких йому належать. Також він буде уповноваженим приймати рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, провадити діяльність із залучення інвесторів або коштів з фінансових ринків, зокрема міжнародних, розробляти і контролювати інвестиційні проєкти. 

  • Майно Укроборонпрому і господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі

Ні Укроборонпром, ні товариства не мають права передавати в заставу, продавати, іншими чином передавати право власності, в інший спосіб розпоряджатися належними їм акціями (частками у статутному капіталі) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі без згоди КМУ. Іншим майном Укроборонпром зможе розпоряджатися самостійно.

  • Приватизація оборонних підприємств 

Закон надасть можливість приватизації підприємств оборонно-промислового комплексу, які відповідно до закону можуть бути приватизовані. Адже вони не задіяні у виконанні державного оборонного замовлення та не здійснюють діяльність, пов’язану зі спеціальною технікою та боєприпасами.

Детальніше зі Законом можна ознайомитися за посиланням.

 

За детальною інформацією звертайтесь до наших експертів:

Юлія Кильчинська

Старший юрист

kylchynska@everlegal.ua

 

Ольга Городнюк

Юрист

horodniuk@everlegal.ua

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us