Як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 331 від 20 березня 2022 року "Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні" ("Порядок").
 
 
Поняття внутрішньо переміщеної особи
 
Компенсацію можна отримати за внутрішньо переміщену особу, яка:
 • після введення 24 лютого 2022 року воєнного стану перемістилася з території, де проводяться бойові дії, яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204 "Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми "єПідтримка"; та
 • отримала довідку внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб".

 

 

Розмір та умови надання компенсації
 
Для компенсації витрат необхідна сукупність таких умов:
 • роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ та подав звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік;
 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Тобто у місячному розмірі не нижче 6500 грн, у погодинному розмірі - 39,26 грн;
 • особа працевлаштована на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом; та
 • особа може бути працевлаштована на умовах, визначених у Порядку, тільки один раз.
 
Компенсація надаватиметься у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку сплачується ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення. Загальна тривалість надання компенсації становитиме два місяці з дня працевлаштування особи на умовах зазначених вище.
 
 
Як отримати компенсацію?
 
Для отримання компенсації роботодавець не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи подає до центру зайнятості (за своїм місцезнаходженням) заяву про компенсацію витрат. Заява може бути подана двома способами.
 
1. В паперовій формі або на адресу електронної пошти центру зайнятості
 
Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості.
 
До заяви додаються:
 • копія наказу про працевлаштування особи;
 • документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених Порядком (копія трудового договору/гіг-контракту); 
 • відомості про працівників (ПІБ, РНОКПП або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття РНОКПП через свої релігійні переконання); та 
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 
 
Рішення про надання компенсації приймається відповідним центром зайнятості протягом 5 календарних днів після отримання заяви.
 
 
2. В електронній формі через Портал Дія
 
Заява формується засобами Порталу Дія та подається через особистий електронний кабінет користувача. В заяві заповнюються відомості про роботодавця, працівників, дані про документ, що підтверджує працевлаштування, розрахунковий рахунок роботодавця.
 
Повідомлення про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат роботодавцю надходить автоматично. Інформація про подані заяви вноситься до Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат.
 
 
 
Перерахування коштів
 
Перерахування коштів роботодавцю здійснюється регіональним центром зайнятості:
 • за перший місяць роботи працівника - протягом пʼяти робочих днів після прийняття рішення щодо надання компенсації або отримання відомостей з Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат через Портал Дія;
 • за другий місяць роботи - протягом пʼяти робочих днів після надходження повідомлення від роботодавця про підтвердження продовження зайнятості працівника (надсилається засобами Порталу Дія або шляхом подання центру зайнятості в паперовій формі або на адресу електронної пошти).
 
У разі припинення працевлаштування роботодавець зобов'язаний протягом п’яти робочих днів повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості. 
 
Поверненню підлягає різниця між сумою компенсації витрат (6500 гривень) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.
 
 
 
Перевірки
 
З метою перевірки достовірності поданих відомостей та контролю за цільовим використанням коштів, центр зайнятості має право:
 • проводити перевірки за місцезнаходженням роботодавця або у приміщенні центру зайнятості протягом 180 календарних днів після останньої виплати компенсації; та
 • отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, зокрема в письмовій формі.
 
В свою чергу роботодавець зобов’язаний допустити працівників центру зайнятості до проведення перевірки, а в разі її проведення у приміщенні центру зайнятості — подати відповідні документи.
 
Роботодавець зобов’язаний повернути Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття кошти, отримані або використані з порушенням Порядку, зокрема, у разі подання недостовірних документів та відомостей, передбачених Порядком, нецільового використання роботодавцем отриманих коштів або використання їх з порушенням Порядку.
 
 

Наші експерти: Євгеній Дейнеко, Андрій Оленюк, Юлія Кильчинська, Юлія Шарабар

Ми у соціальних мережахFacebookLinkedInTelegram channel

 
Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us