Закон про впровадження звітів прозорості у видобувній галузі

Депутати Верховної Ради України 16 грудня 2021 року прийняли Законопроєкт № 3790 ("Законопроєкт"), який запроваджує механізм звітності суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у видобувних галузях шляхом внесення змін до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях"

Нагадаємо, що видобувні галузі – це галузі промисловості, пов'язані з геологічним вивченням надр, у тому числі дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, виконанням робіт (здійсненням діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, реалізацією видобутої продукції, транспортуванням трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту.

Передумовою для такої законодавчої ініціативи стали вимоги виконання приписів Директиви 2013/34/ЄС в межах Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС в частині звітності видобувних компаній. Першим кроком на виконання цих вимог стало прийняття у 2018 році Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", зміни до якого й вносяться Законопроєктом у частині дотримання світового стандарту, який має назву Ініціатива Прозорості Видобувних Галузей ("ІПВГ").

ІПВГ –  міжнародний стандарт, до умов якого приєдналися багато міжнародних видобувних компаній, таких як BP (British Petrolium, Великобританія), Royal Dutch Shell Plc (Нідерланди), Shevron (Великобританія), компанії груп BHP та BHP Billton (Австралія) та країни-лідери з видобування природних ресурсів з Латинської Америки, Близького Сходу, Африки та Азії (Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)).

Ціль цього Законопроєкту полягає в уточненні порядку та умов розкриття інформації щодо будь-якої активності, що пов'язана з видобуванням природних ресурсів. У першу чергу така відкритість та прозорість повинна стосуватися договорів на користування надрами, що укладаються інвесторами з державою (уповноваженою особою держави) починаючи з 1 січня 2021 року, а також всіх інших договорів, контрактів та концесій, які містять умови щодо видобутку нафти, газу та інших корисних копалин. 

Окремо в ньому йдеться про створення спеціалізованих наглядових органів, які повинні будуть слідкувати за дотриманням компаніями умов звітування щодо видобутку природних ресурсів. Ці функції будуть покладені на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики, який в свою чергу й буде формувати такі контролюючі інстанції як багатосторонню групу з імплементації ІПВГ, національний секретаріат ІПВГ та призначати незалежного адміністратора.

Більше того, буде додатково запроваджена система звітування за суми будь-яких платежів та за викиди двоокису вуглецю.

Серед переваг такого законодавчого регулювання є:

• підвищення рівня прозорості щодо правочинів та активності у видобувній сфері;

• нівелювання корупції, ризику повторних переговорів, зупинок виробництва та можливих репутаційних втрат;

• здійснення контролю громадськості за діяльністю видобувних компаній та уряду (особливо релевантно для громад на місцях);

• утворення чіткого та відкритого процесу роботи з урядом;

• зменшення кількості маніпуляцій сторонами переговорів, оскільки в будь-якому випадку, умови договору стануть публічними та зможуть викликати суспільний резонанс, що похитне їхню репутацію.

Недоліком ж є невизначеність джерел фінансування діяльності органів, що здійснюватимуть контроль за дотриманням законодавства про ІПВГ.

Детальніше із текстом Законопроекту можна ознайомитися за посиланням.

За детальною інформацією звертайтесь до наших експертів:

Євгеній Дейнеко

Керуючий партнер

deyneko@everlegal.ua

 

Андрій Оленюк

Партнер

olenyuk@everlegal.ua

 

Лідія Ватутіна 

Юрист

vatutina@everlegal.ua

 

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us