Команда EVERLEGAL особливо відома своєю експертністю в секторі енергетики та природних ресурсів. Ми консультуємо наших клієнтів з широкого кола питань, що стосуються нафти та газу, традиційної енергетики та відновлюваних джерел енергії (зокрема, сонячних, вітрових та проєктів з виробництва гідроенергії).

Як ми можемо допомогти

 • Власникам бізнесу

  Якщо ви як власник бізнесу вирішили розпочати новий бізнес у сфері енергетики, ми пропонуємо вам юридичний супровід з таких питань:

  • Заснування та державна реєстрація проєктної компанії "під ключ" (зокрема, з питань працевлаштування та банківської справи)
  • Юридична підтримка ваших проєктних менеджерів, зокрема для одержання права власності на землю та всіх дозволів, необхідних для ведення бізнесу в енергетичному секторі України
  • Вичерпне юридичне консультування Вашого фінансового департаменту щодо одержання фінансування на розробку проєкту
  • Подальша юридична підтримка щодо повсякденних господарських операцій

  Якщо ви є власником бізнесу у сфері енергетики та вирішили повністю чи частково його відчужити, ми пропонуємо нашу всебічну юридичну підтримку щодо:

  • Проведення внутрішнього юридичного аудиту для визначення всіх ризиків та їх своєчасного зменшення
  • Корпоративної реструктуризації, реструктуризації активів чи боргу (включаючи оптимізацію корпоративної структури або структури активів для майбутніх операцій, підготовку та складання всіх документів, необхідних для реструктуризації, отримання всіх дозволів та погоджень)
  • Транзакційної роботи (включаючи підготовку та ведення переговорів щодо укладення договорів купівлі-продажу (корпоративних прав або активів), договорів про спільну діяльність, корпоративних договорів тощо)
  • Виконання попередніх умов завершення транзакції та подальша інтеграція після завершення транзакції
  • Отримання усіх корпоративних та регуляторних дозволів, необхідних для здійснення транзакції

  Якщо ваше керівництво вирішить придбати бізнес у сфері енергетики (або його частину), ми можемо надати нашу юридичну підтримку з наступних питань:

  • Комплексний юридичний аудит цільової компанії та її активів
  • Структурування угод для придбання корпоративних прав або активів
  • Транзакційна робота (включаючи підготовку та ведення переговорів щодо укладення договорів купівлі-продажу (корпоративних прав або активів), договорів про спільну діяльність, корпоративних договорів тощо)
  • Виконання попередніх умов завершення транзакції та подальша інтеграція після завершення транзакції
  • Отримання усіх корпоративних та регуляторних дозволів, необхідних для здійснення транзакції (включаючи дозвіл Антимонопольного комітету на злиття, погодження кредиторами тощо)

  Якщо вам необхідно встановити або врегулювати корпоративні відносини з іншими акціонерами, ми забезпечимо нашу юридичну підтримку з наступних питань:

  • Спільна діяльність (міноритарні та мажоритарні пакети акцій)
  • Корпоративне управління (включаючи підготовку та ведення переговорів щодо укладення корпоративних договорів, розробки установчих та внутрішніх документів тощо )
  • Розробка стратегії припинення діяльності (включаючи підготовку та ведення переговорів щодо укладення відповідних договорів колл-опціону або пут-опціону, юридична підтримка щодо drag along/tag along тощо)
  • Дотримання переважного права купівлі (rights of the first refusal and/or pre-emption rights) інших акціонерів
  • Реорганізація та/або реструктуризація бізнесу
 • Юридичному Відділу

  З урахуванням нашого юридичного досвіду і внутрішнього розуміння бізнесу у сфері енергетики наша допомога Юридичному департаменту може включати всебічну правову підтримку з таких питань:  

  • Корпоративні питання (включаючи скликання і проведення загальних зборів акціонерів та інших керівних органів, перегляд установчих документів, зміна акціонерного капіталу, зміна членів керівних органів тощо)
  • Повсякденні господарські операції та комерційні договори (включаючи договори оренди, фінансування, постачання, генерального підряду тощо )
  • Питання зайнятості у співпраці з відділом кадрів
  • Банківські та інші питання фінансування, які перебувають під контролем фінансового департаменту
  • Нерухомість та інші питання розвитку проєктів у співпраці з проєктними менеджерами
  • Регуляторні питання та комплаєнс (включаючи отримання ліцензій та дозволів, представництво інтересів клієнтів у відносинах з державними та місцевими органами влади, питання захисту економічної конкуренції тощо) 
  • Судові питання (включаючи представництво інтересів клієнтів у судах усіх рівнів)
 • HR департаменту

  Виступаючи в ролі юридичного радника проєктної компанії секторі енергетики, ми можемо надати допомогу відділу кадрів в наступних питаннях:

  • Працевлаштування топ-менеджменту компанії і подальше припинення їх повноважень (включаючи підготовку і укладення трудових договорів або цивільно-правових угод з членами наглядової ради та / або ради директорів, угод про припинення трудових відносин тощо)
  • Працевлаштування іноземців в Україні (включаючи отримання дозволів на працевлаштування, посвідок на тимчасове проживання та української візи)
  • Конфіденційність даних (включаючи підготовку договорів про нерозголошення з працівниками, внутрішніх правил, що стосуються конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці тощо)
  • Відповідальність топ-менеджменту (зокрема підготовка підзаконних актів і внутрішніх нормативних актів про наглядову раду та/або раду директорів, оптимізація структури корпоративного управління в статутних документах компанії тощо)
  • Дотримання трудового законодавства (відпустки, безпека праці, питання, пов’язані з персональними даними тощо)
 • Фінансовому департаменту

  Як юридичний радник суб’єкта господарювання у секторі енергетики, ми можемо надати комплексну юридичну підтримку Фінансовому департаменту з таких питань:

  • Залучення фінансових коштів з банку (включаючи укладання кредитних договорів, співпрацю з банком щодо виконання попередніх умов, забезпечення кредиту тощо)
  • Залучення та/або забезпечення внутрішньогрупового фінансування (включаючи підготовку і узгодження кредитних договорів, договорів про надання фінансової допомоги тощо)
  • Правова підтримка щодо надання забезпечення банкам та/або іншим кредиторам (включаючи підготовку і укладення іпотечних договорів, договорів застави рухомих активів та/або корпоративних прав, договорів поруки та/або корпоративних гарантій, державної реєстрації обтяжень тощо)
  • Рефінансування або реструктуризація боргу (включаючи юридичну підтримку у зв'язку із припиненням дії чинного забезпечення (іпотеки, застави тощо) і його подальшою передачею іншому кредитору, відступлення права вимоги тощо)
  • Отримання всіх корпоративних і регуляторних дозволів на будь-якому етапі фінансування
  • Представництво інтересів клієнтів у відносинах з банками та іншими кредиторами з питань регулювання, дотримання і валютного контролю
 • Проєктним менеджерам

  Враховуючи наш юридичний досвід в розвитку проєктів, ми розуміємо, що вам як проєктному менеджеру в секторі енергетики може знадобитися наша правова допомога в наступних питаннях:

  • Отримання права власності на землю (включаючи виділення земельної ділянки та зміну її цільового призначення, правову підтримку в розробці документації із землеустрою та містобудівної документації, представництво інтересів клієнта в державних і місцевих органах влади)
  • Юридичний аудит нерухомого майна (зокрема в процесі придбання землі проєктною компанією або оформлення прав оренди землі) і в разі виявлення будь-яких ризиків ми будемо надавати правову підтримку з метою їх подальшого зменшення;
  • Дотримання нормативних вимог під час проєктування, будівництва та розвитку об'єктів
  • Комплексна правова підтримка в розробці та укладанні договорів, необхідних для проєктування, будівництва і розвитку проєкту (включаючи договори підряду, архітектурного та/або технічного нагляду, поставки обладнання, обслуговування та введення в експлуатацію тощо)
  • Одержання дозволів та погоджень, необхідних для будівництва і введення в експлуатацію об'єкта нерухомості
  • Реєстрація права власності та обтяжень на нерухоме майно
  • Приєднання до електромереж (включаючи укладання договорів про приєднання до електромереж, правову підтримку у зв'язку з іншими регуляторними питаннями)
  • Отримання "зеленого" тарифу (включаючи юридичну підтримку під час укладення проектною компанією договору купівлі-продажу електроенергії, підготовку і збір документів, необхідних для отримання "зеленого" тарифу)
  • Представництво інтересів клієнтів у відносинах з державними та місцевими органами влади з регуляторних та інших питань на всіх перерахованих вище етапах розвитку проєкту

   

Визнання індустрії

 

Давайте поспілкуємось

Розкажіть нам про свій бізнес та як ми можемо допомогти вам сьогодні

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us