Команда EVERLEGAL надає юридичну підтримку компаніям, які реалізують проєкти у сфері транспорту та інфраструктури. Ми маємо значний досвід консультування як проєктів на стадії стартапів, так і значних інфраструктурних проєктів.

Наша експертиза в цій сфері включає регуляторні та дозвільні питання, оформлення прав на землю та нерухоме майно, підтримку операцій імпорту та експорту обладнання, структурування та юридичну підтримку залучення інвестицій. Крім того, EVERLEGAL має окремий фокус на юридичному супроводі державно-приватного партнерства.

Як ми можемо допомогти

 • Інвесторам/ Власникам бізнесу

  Якщо ви реалізуєте проект у сфері транспорту та інфраструктури, ми будемо раді допомогти вам з наступних питань:

  • створення та державна реєстрація проектної компанії (включаючи питань працевлаштування, оподаткування та корпоративного структурування власності)
  • здійснення юридичного аудиту об’єкту інвестування, що дозволить вам правильно оцінити та контролювати юридичні ризики інвестування
  • юридична підтримка процедури державно-приватного партнерства
  • повний супровід укладення угод інвестування в об’єкти транспорту та інфраструктури, консультування щодо практик ринку та порядку укладення подібних угод
  • юридичний підтримка менеджменту компанії чи юридичного департаменту щодо оцінки ризиків транзакції, підготовки структури угоди та проектів документів
  • консультування щодо регуляторних питань та дозвільної документації під час реалізації інфраструктурних проектів

  Якщо ви плануєте повністю або частково відчужити активи в сфері транспорту та інфраструктури, ми будемо раді допомогти вам з наступних питань:

  • pre-sale структурування (включаючи структурування операції, проведення due diligence об’єкту, підготовку всіх угод та документів, супровід реєстраційних та нотаріальних дій)
  • повний супровід укладення угод купівлі-продажу (корпоративних прав або активів), договорів про спільну діяльність, корпоративних договорів тощо, консультування щодо практик ринку та порядку укладення подібних угод
  • юридичний супровід виконання попередніх умов завершення транзакції та подальша інтеграція після її завершення
  • отримання усіх корпоративних та регуляторних дозволів, необхідних для здійснення транзакції

  Якщо ви плануєте купити активи в сфері транспорту та інфраструктури, ми будемо раді допомогти вам з наступних питань:

  • комплексний юридичний аудит цільової об’єкту інвестування, аналіз активів компанії та зобов’язань
  • структурування угод для придбання корпоративних прав або активів та супровід їх укладення (включаючи підготовку всіх документів, отримання відповідних дозволів та погоджень, консультування щодо практик ринку та порядку укладення подібних угод)
  • юридична підтримка залучення та/або забезпечення кредитного чи внутрішньогрупового фінансування (включаючи підготовку і узгодження кредитних договорів, договорів про надання фінансової допомоги тощо)
  • правова допомога щодо надання забезпечення банкам чи іншим кредиторам (включаючи підготовку і укладення іпотечних договорів, договорів застави рухомих активів чи корпоративних прав, договорів поруки або корпоративних гарантій, державної реєстрації обтяжень тощо)
 • Юридичному Департаменту/ Менеджменту

  Якщо ваша компанія вирішила реалізувати проект у сфері транспорту та інфраструктури, ми будемо раді допомогти вам з наступних питань:

  • здійснення юридичного аудиту об’єкту інвестування, що дозволить вірно оцінити та контролювати юридичні ризики
  • юридична підтримка та повний супровід укладення угод купівлі-продажу корпоративних прав чи інвестування в активи, консультування щодо практик ринку та порядку укладення подібних угод
  • юридичний супровід процедури державно-приватного партнерства
  • консультування щодо регуляторних питань та дозвільної документації під час реалізації інфраструктурних проектів
  • корпоративне структурування власності на активи, планування та оптимізація оподаткування

  Якщо ваша компанія планує відчужити активи в сфері транспорту та інфраструктури, ми будемо раді допомогти вам з наступних питань:

  • pre-sale структурування (включаючи структурування операції, проведення due diligence об’єкту, підготовку всіх угод та документів, супровід реєстраційних та нотаріальних дій)
  • повний супровід укладення угод купівлі-продажу (корпоративних прав або активів), договорів про спільну діяльність, корпоративних договорів тощо, консультування щодо практик ринку та порядку укладення подібних угод
  • юридичний супровід виконання попередніх умов завершення транзакції та подальша інтеграція після завершення транзакції
  • отримання усіх корпоративних та регуляторних дозволів, необхідних для здійснення транзакції

  Якщо ваша компанія планує купити активи в сфері транспорту та інфраструктури, ми будемо раді допомогти вам з наступних питань:

  • комплексний юридичний аудит цільової об’єкту інвестування, аналіз активів компанії та зобов’язань
  • структурування угод для придбання корпоративних прав або активів та супровід їх укладення (включаючи підготовку всіх документів, отримання відповідних дозволів та погоджень, консультування щодо практик ринку та порядку укладення подібних угод)
  • юридична підтримка залучення або забезпечення внутрішньогрупового фінансування (включаючи підготовку і узгодження кредитних договорів, договорів про надання фінансової допомоги тощо)
  • правова допомога щодо надання забезпечення банкам чи іншим кредиторам (включаючи підготовку і укладення іпотечних договорів, договорів застави рухомих активів чи корпоративних прав, договорів поруки або корпоративних гарантій, державної реєстрації обтяжень тощо)
 • HR-департаменту

  Виступаючи в ролі юридичного радника компанії у сфері транспорту та інфраструктури, ми надаємо допомогу HR-відділу з наступних питань:

  • працевлаштування топ-менеджменту компанії і подальше припинення їх повноважень (включаючи підготовку і укладення трудових договорів або цивільно-правових угод з членами наглядової ради та / або ради директорів, угод про припинення трудових відносин тощо)
  • працевлаштування іноземців в Україні (включаючи отримання дозволів на працевлаштування, посвідок на тимчасове проживання та української візи)
  • конфіденційність даних (включаючи підготовку договорів про нерозголошення з працівниками, внутрішніх правил, що стосуються конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці тощо)
  • відповідальність топ-менеджменту (зокрема підготовка внутрішніх нормативних актів про наглядову раду чи раду директорів, оптимізація структури корпоративного управління в статутних документах компанії тощо)
  • дотримання трудового законодавства (відпустки, лікарняні та декрети, безпека праці, питання, пов’язані з персональними даними тощо)
 • Фінансовому департаменту

  Як юридичний радник компанії у сфері транспорту та інфраструктури, ми надаємо юридичну підтримку Фінансовому департаменту з таких питань:

  • залучення фінансування від кредитних установ (включаючи укладання кредитних договорів, співпрацю з банком щодо виконання попередніх умов, забезпечення кредитів тощо)
  • залучення та забезпечення внутрішньогрупового фінансування (включаючи підготовку і узгодження кредитних договорів, договорів про надання фінансової допомоги тощо)
  • правова підтримка щодо надання забезпечення банкам чи іншим кредиторам (включаючи підготовку і укладення іпотечних договорів, договорів застави рухомих активів або корпоративних прав, договорів поруки чи корпоративних гарантій, державної реєстрації обтяжень тощо)
  • рефінансування або реструктуризація боргу (включаючи юридичну підтримку у зв'язку із припиненням дії чинного забезпечення (іпотеки, застави тощо) і його подальшою передачею іншому кредитору, відступлення права вимоги тощо)
  • отримання всіх корпоративних і регуляторних дозволів на будь-якому етапі фінансування
  • представництво інтересів клієнтів у відносинах з банками та іншими кредиторами з питань валютного регулювання та дотримання валютного контролю, врегулювання судових спорів та проведення досудових переговорів

Визнання індустрії

 

Давайте поспілкуємось

Розкажіть нам про свій бізнес та як ми можемо допомогти вам сьогодні

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us