Команда юристів EVERLEGAL має значний досвід роботи із фармацевтичним ринком в Україні та за її межами. Ми виступаємо юридичним партнером для малого, середнього, великого бізнесу та для глобальних лідерів. 

Ми надаємо нашим клієнтам комплексну юридичну підтримку у цій галузі: від створення бізнесу і його подальшого юридичного супроводу до вирішення спорів різної складності.

Як ми можемо допомогти

 • Власникам бізнесу

  Перелік наших послуг серед іншого включає:

  • Створення, реорганізацію та ліквідацію компаній
  • Розробку установчих документів та корпоративних договорів, а також внесення змін до них
  • Розробку моделі організації трудових відносин в компанії, а також типових форм трудових договорів та внутрішньої трудової документації
  • Консультування з регуляторних питань
  • Консультування з будь-яких комерційних питань
  • Юридичний аудит
  • Вирішення спорів будь-якої складності
 • Юридичному департаменту

  Перелік наших послуг серед іншого включає консультування з:

  • Корпоративних питань (включаючи скликання і проведення загальних зборів акціонерів та інших керівних органів, перегляд установчих документів, зміна акціонерного капіталу, зміна членів керівних органів тощо)
  • Повсякденних господарських операцій та комерційних договорів (включаючи договори оренди, фінансування, постачання, генерального підряду тощо )
  • Регуляторних питаннь та комплаєнсу (включаючи отримання ліцензій та дозволів, представництво інтересів клієнтів у відносинах з державними та місцевими органами влади, питання захисту економічної конкуренції тощо) 
  • Питань трудового законодавства
  • Банківських та інших питань фінансування
  • Питань експорту/імпорту товарів
  • Питань інтелектуальної власності
  • Судові питання (включаючи представництво інтересів клієнтів у судах усіх рівнів)
 • HR-департаменту

  Перелік наших послуг серед іншого включає:

  • Розробку типових форм трудових договорів/контрактів, а також внутрішньої трудової документації
  • Розробку моделі організації трудових відносин в компанії
  • Працевлаштування іноземців в Україні (включаючи отримання дозволів на працевлаштування, посвідок на тимчасове проживання та української візи)
  • Конфіденційність даних (включаючи підготовку договорів про нерозголошення з працівниками, внутрішніх правил, що стосуються конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці тощо)
  • Відповідальність топ-менеджменту (зокрема підготовка підзаконних актів і внутрішніх нормативних актів про наглядову раду та/або раду директорів, оптимізація структури корпоративного управління в статутних документах компанії тощо)
  • Дотримання трудового законодавства (відпустки, безпека праці, питання, пов’язані з персональними даними тощо)
  • Вирішення трудових спорів

Давайте поспілкуємось

Розкажіть нам про свій бізнес та як ми можемо допомогти вам сьогодні

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us